5283/2022/05-UKSP-Ha/V+P Lachova 35-37-39_VBaNP-garaží-HomeProSpravcovská-Rekonštrukcia povrchu PTV-terasy_Rozhodnutie-Výzva+Prerušenie

web od 2day