6363/2022 – oznámenie o začatí kolaudačného konania – nebytový priestor A4-01-00.02 na 1.NP objektu SO-04 Bytový dom B.I, ul. Zuzany Chalupovej 7, ktorý je súčasťou stavby Južné mesto-zóna B1, v katastrálnom území Petržalka

web od 2day