6372/2022 – oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavebné úpravy časti bytového domu – Zateplenie BD Holíčska 16, v katastrálnom území Petržalka

web od 2day