3611/2022 – oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby bez stavebných úprav – Nebytový priestor č. 158 na Pohostinstvo-služby, v bytovom dome Hálova 8,10 v Bratislave 5

web od 2day