6364/2022 – oznámenie o začatí stavebného konania na zmenu dokončenej stavby – Výmena výťahov a obnova výťahovej šachty v bytovom dome Furdekova 8, v katastrálnom území Petržalka

web od 2day