6462/2022 – oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu – Rekonštrukcia bytu č. 9-A v bytovom dome Bosákova 5/A, Bratislava-Petržalka

web od 2day