7283/2022 – rozhodnutie vyzýva stavebníka na odstránenie nedostatkov – stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby – Výmena zasklenia schodiska a zateplenie strojovní, Nám. hraničiarov 27, 29, v katastrálnom území Petržalka

web od 2day