162/2022/05-UKSP-Ha/54 – Rozhodnutie nariaďuje nápravu – neodborné uskutočnenie SÚ – sanácia poškodených konštrukcii NP – Nám. Hraničiarov 13, BA-Petržalka

web od 2day