7892/2022 – oznámenie o začatí stavebného konania – Obnova strešnej konštrukcie a bytového domu Hrobákova 32-40, v katastrálnom území Petržalka

web od 2day