8188/2022 – oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. 7425/2020/10-UKSP/Ha-48 – Obnova BD Tupolevova 5,7 v Bratislave-Petržalke

web od 2day