1483/2023/05-UKSPaŠSÚ/La – Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby: Obchodná prevádzka č. 107 v bytovom dome, Lužná ul. č. 14, na zdravotnícke zariadenie – zubnú ambulancia, Bratislava-Petržalka

web od 2day