Dni Petržalky 2016

Dni Petržalky 2016

Dni Petržalky 2016 – sprievodné podujatia

 • Atletický školský míting
  • Deň detí v Psom parku
   • Na palube jednorožca 2016
    • Osobnosti Petržalky 2016
     • 1. Športové hry petržalských seniorov 2016
      • Petržalský tenis pre všetkých
       • Olympijský festival nádejí
       • Atletický školský míting

        Tohtoročné Dni Petržalky odštartoval 2. ročník Atletického mítingu, súťaže určenej pre žiakov našich základných škôl a Rusoviec, ktorý sa uskutočnil 10. mája 2016 v areáli ZŠ Tupolevova. Na pôde školy všetkých srdečne privítal riaditeľ Miroslav Cisár a prvý symbolický spoločný beh odštartoval 1. zástupca starostu Ján Bučan. Preteky organizačne zastrešil atletický klub Run for Fun, ktorý sídli na škole a podporuje nielen nádejných atlétov, ale aj ostatné deti k športovým aktivitám. Žiaci si zasúťažili nielen v behoch a štafete na tartanovej dráhe, ale aj v skokoch do diaľky.

        Osobnosti Petržalky 2016

        Osobitné spoločenské ocenenie, ktoré je odrazom výnimočnej práce, celoživotného prínosu, či výrazného ľudského činu udelil petržalský starosta Vladimír Bajan šiestim výnimočným osobnostiam, ktoré prispeli k rozvoju mestskej časti a natrvalo sa zapísali do jej histórie. Kandidátov na ocenenie navrhovali samotní občania, ale aj neziskové združenia a iné verejné či vzdelávacie inštitúcie. Toto významné spoločenské ocenenie udeľuje petržalská samospráva v rámci Dní Petržalky od roku 1998. Toto prestížne ocenenie si už prevzalo 109 osobností.

        Ocenení podľa slov starostu prispeli k lepšej, krajšej, vzdelanejšej, ale aj bezpečnejšej Petržalke. „Ako starosta často počúvam, ako kedysi zatracovaná Petržalka so zanedbanou infraštruktúrou, sa stáva, ak už nie je, najkrajšou bratislavskou mestskou časťou. Miestom kde sa dá žiť. Kvalitne žiť. A taká Petržalka dnes je. No mestskú časť netvoria iba budovy, parky, cesty, ihriská. Tvoria ju predovšetkým ľudia, ktorí sa dožadujú lepšej kvality života. Presne takí ľudia sú tu dnes pred nami a je mi cťou ich za prácu oceniť,” povedal smerom k oceneným Bajan. Laureáti si ako poslanie vybrali pomáhať, vzdelávať a chrániť. “Som šťastný a poviem to rovno hrdý, že pri tom môžem zo svojej pozície byť,” dodal.

        Zoznam ocenených:

        Mgr. Zuzana Milátová
        Spoluzakladateľka aj predsedníčka Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež na Slovensku. Priama práca s deťmi a mládežou v uliciach Petržalky neformálnym a preventívnym spôsobom sa stala jej vášňou. Občianske združenie KASPIAN u nás pôsobí od roku 2007 a jeho konkrétne aktivity v sociálnej práci majú dosah zhruba na 400 detí a mladých ľudí ročne.
        Stojí za rekonštrukciou skateparku na Markovej ulici, piatich ročníkov medzinárodnej súťaže jazdcov na bicykloch vo voľnom štýle Concrete Jungle Jam a aj aktuálnou rekonštrukciou objektu na Furdekovej ulici, ktorý združenie KASPIAN rekonštruuje, aby sa posilnilo prácu s deťmi a mládežou v Petržalke.

        JUDr. Dušan Srogončík
        V roku 1986 sa stal predsedom súdu Bratislava V. Ako predseda sa intenzívne podieľal na jeho vybudovaní, a to nielen materiálnom ale aj personálnom. Ako sudca i ako prednášajúci odovzdáva svoje poznatky mladej odbornej generácii.

        Fridrich Malíšek
        Svojou hrou na husle ozvláštňuje od roku 1972 všetky občianske obrady, ktoré zabezpečuje Miestny úrad Bratislava-Petržalka pre obyvateľov – sobáše, zápis detí, jubilejné sobáše, odovzdávanie občianskych preukazov či výučných listov. I keď je už od roku 2000 na zaslúženom dôchodku, ako huslista je stále činný v obradnej sieni v Petržalke. Túto prácu vykonáva takmer každú sobotu už 44 rokov. Tento rok oslávi svoje jubileum – 80 rokov.

        Mgr. Mária Nemešová
        Mária Nemešová venuje svoje úsilie obecne prospešnému účelu, zlepšovaniu kvality života občanov a ich participácii na verejnom dianí. Je aktívna v oblasti osvety nájomníkov DOU, bezplatne doučuje mládež DOU, spolupracuje s oddelením životného prostredia na mestskej časti, komunikuje s redakciou Petržalských novín, participuje spolu s mestskou a štátnou políciou na dodržiavaní verejného poriadku.

        Ing. Peter Tvrdoň
        Ing. Peter Tvrdoň je riaditeľ Bibiany, medzinárodného domu umenia pre deti. Pôsobil vo vydavateľstvách Tatran, Mladé letá a Obzor, kde zastával rôzne funkcie. Je jedným zo zakladateľov vydavateľstva IKAR. Od roku 2007 pôsobí vo funkcii riaditeľa Bibiany. Podporuje aktívnu a bohatú spoluprácu s Miestnou knižnicou Petržalka, čím sa osobne podieľa na dotváraní kultúrneho života detí, mládeže a dospelých v našej mestskej časti. Bibiana každoročne prezentuj v petržalskej knižnici výstavy z tvorby slovenských a svetových ilustrátorov.

        Ing. Milan Lezo
        Už 25 rokov spája svoj osobný aj profesionálny život s Petržalkou. Od roku 2002 je riaditeľom Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka. Vďaka jeho prístupu a nasadeniu, akým motivuje svojich spolupracovníkov, sa mestskej časti darí rozširovať kapacity materských škôl. Pod jeho vedením je stredisko základným pilierom pre materské školy a školské zariadenia v Petržalke.

        Deň detí v Psom parku

        Na palube jednorožca 2016

        Príďte príjemne a užitočne stráviť Medzinárodný deň detí do Sadu Janka Kráľa. Na palube jednorožca je pestré podujatie plné akcie a zážitkov, rôznych súťaží, sprievodných podujatí a vystúpení.

        V celom sade bude pripravených 20 stanovíšť s atraktívnymi súťažami, ktoré doplnia sprievodné atrakcie (workshopy, skákacie hrady, čitateľský kútik, meranie zraku, kreslenie na chodník a veľa iných prekvapení. Taktiež na návštevníkov čaká simulovaná záchranná akcia, pokus o slovenský rekord v najväčšom počte odtlačkov detských rúk, darovanie krvi a záverečné žrebovanie o atraktívne ceny.

        1. Športové hry petržalských seniorov 2016

        1. Športové hry petržalských seniorov 2016

        Petržalskí seniori si zmerali svoje sily na 1. Športových hrách petržalských seniorov 2016, ktoré sa usklutočnili pod záštitou starostu Ing. Vladimíra Bajana. Na tomto športovom zápolení si svoje možnosti a sily overilo 47 športovcov v siedmich disciplínach – v streľbe zo vzduchovej pušky, stolnom tenise, v hre petang, v atletických disciplínach hod granátom na cieľ, vrh guľou, hod kriketovou loptičkou do diaľky a v špeciálnej športovej disciplíne pre ženy hod valčekom do diaľky. Každý zapísaný športovec na štartovacej listine súťažil minimálne v troch športových disciplínach. Na záver ovenčili medaile 36 športovcov. „Pohybové aktivity seniorov obohacujú, prinášajú im radosť, po stránke fyzickej, psychickej aj sociálnej, umožňujú otužovanie organizmu, upevňujú zdravie a medzi ľuďmi vznikajú nové priateľstvá, nové sociálne vzťahy a súdržnosti,“ prezradila Milina Hudecová, predsedníčka MO JDS. S mottom „Aktívny senior- zdravý senior“ sa už teraz tešia na budúcoročné športové stretnutie.

        IMG_8339 IMG_8314 IMG_8343

        Petržalský tenis pre všetkých

        Tenisová škola Petržalka a ZŠ Nobelovo námestie spoločne usporiadali tenisový turnaj pre žiakov petržalských základných škôl. Na turnaji sa zúčastnilo 34 žiakov zo štyroch škôl.
        Poradie škôl:
        1. ZŠ Prokofievova
        2. ZŠ Nobelovo námestie
        3. ZŠ Budatínska
        4. ZŠ Dudova
        Poradie žiakov I. a II. ročník:
        1. Chren Lukáš
        2. Sirotová Petra
        3.-4. Fridrichová Amélia
        3.-4. Jenčák Dávid
        Poradie žiakov III. a IV. ročník:
        1. Šramková Tamara
        2. Chren Patrik
        3.-4. Mračna Marcus
        3.-4. Deen Mojmír
        5. Svetík Michal

        I.-III.miesto I.-II.ročník I.-III-miesto III.- IV. ročník ZŠ Nobelovo nám.6

        Olympijský festival nádejí

        OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

        OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

        OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

        DSC_0174 DSC_0192 DSC_0204

        Galaprogram

web od 2day