Fotodokumentácia rekonštrukcie budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ

Pôvodný stav:

 

Realizácia: 

 

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.
Viac informácií na www.mirri.gov.sk a www.mpsr.sk.

web od 2day