Galéria úspechov

Galéria úspechov je miesto, na ktorom zverejnujeme osobnosti Petrzalky, ako aj ďalsie významné ocenenia a úspechy, ktoré sa spájajú s Petržalkou a jej obyvateľmi.

Rok 2015

Belovics Vojtech Belovics získal ocenenie „za celoživotnú prácu požiarnika pri záchrane ľudských životov a majetku“. Od roku 1961 je člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany Petržalka, kde pôsobí dodnes a 22 rokov vykonáva funkciu predsedu. V rokoch 1986 až 1989 bol poslancom v Petržalke. Svoje skúsenosti odovzdával ako inštruktor na škole na Zadunajskej ulici mladým požiarnikom, s ktorými pravidelne získaval popredné umiestnenia v krajskom kole súťaže mladých požiarnikov. Dodnes je aktívnym predsedom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Petržalka a rozhodcom požiarnych družstiev. Získal viaceré ocenenia za členstvo, zásluhy a dlhoročnú prácu.

 
 

Dolezelova JUDr. Jarmila Doleželová si ocenenie prevzala „za prácu pro bono obyvateľov Petržalky“. Bezplatne a nezištne vedie viac ako tri roky v priestoroch petržalského úradu bezplatnú právnu poradňu. Vďaka svojej ochote poskytla právnu pomoc viac ako tisícke Petržalčanov pri riešení rodinných sporov, exekúciách, pri dedičských konaniach a iných občiansko-právnych sporoch. Ich počet neustále rastie nielen z dôvodu jej odborného, ale aj ľudsky osobného prístupu ku každému z nich, čím si u Petržalčanov vybudovala veľkú dôveru.

 
 
 

Korbelova Alžbeta Korbelová získala ocenenie „za aktívnu prácu pre seniorov“. Celý život sa nielen zaujímala o celospoločenské dianie, ale sa aj aktívne do neho zapájala. Pričinila sa o výstavbu Prístavného mosta, o projektovanie výstavby diaľnic na Slovensku, angažovala sa aj v ženskom hnutí na celoštátnej úrovni. Po odchode do dôchodku neprestala byť aktívne činná a svoju energiu venuje práci v prospech seniorov. Spolupôsobila pri založení súboru Petržalčanka a bola iniciátorkou projektu Petržalská svadba. V Petržalke zakladala Miestnu organizáciu Jednoty dôchodcov, doteraz je zástupkyňou denného centra, pôsobí ako predsedníčka Rady seniorov – poradného orgánu starostu. V roku 2013 bola primátorom hlavného mesta ocenená ako Senior roka.

 

HC Petrzalka_majsterky SR

Veľké poďakovanie patrí celému tímu, ktorý v sezóne tvorili: tréneri Roman Varga a Peter Jonák, vedúca družstva Svetlana Mojžišová, hráčky: Zuzana Tomčíková, Silvia Kyselová, Oľga Jablonovská, Soňa Hullová, Romana Vargová, Viktória Vanerková, Katarína Kocianová, Edita Raková, Veronika Hrnčiarová, Angelika Zálešáková, Elena Mojžišová, Veronika Čerňanová, Jana Kapustová, Nikoleta Celarová, Martina Vonková, Zuzana Moravčíková, Katarína Drličková, Petronela Novotná, Kristína Machová, Martina Ďurďáková, Stanislava Čutková, Monika Veliká, Katarína Chlpáňová, Daniela Mesíková, Nina Gegáňová, Lucia Záborská, Tatiana Pienčáková a Barbora Gauríková.
Foto zdroj: Petržalské noviny

web od 2day