Informácie týkajúce sa personálnych zmien Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

V zmysle poslancami schváleného dokumentu Transparentná Petržalka, zverejňuje petržalská samospráva informácie týkajúce sa personálnych zmien.

Informácia k 27. januáru 2014:
v roku 2013 rozviazalo pracovný pomer dohodou 10 zamestnancov,
nastúpilo do pracovného pomeru 10 zamestnancov,
uskutočnilo sa výberové konanie na miesto vedúceho oddelenia,
v roku 2014 sú plánované 2 výberové konania na miesta vedúcich pracovníkov.

web od 2day