Kalendár podujatí

Kalendár podujatí v MČ Petržalka v roku 2012

 • 7. apríl: Oslobodenie Petržalky ( 2. svetová vojna – historický bunker BS-8)
 • 8. apríl: Jarná cena Petržalky (39. ročník steeplechace – dostihy – Starý háj)
 • 19. apríl: Šetrný prístup k prírode a k nášmu najbližšiemu životnému prostrediu
  spoločné workshopy MŠ Gessayova, ZŠ Gessayova, DC Osuského
  Projekt Reťaz skúseností – most generácií
 • 20. apríl: Ku Dňu Zeme: MŠ Lietavská, ZŠ Turnianska, DC Vyšehradská
  (školský dvor a areál ZŠ Turnianska 10) Projekt Reťaz skúseností – most
  generácií.
 • 23. apríl: Sadenie a presádzanie kvetov a kríkov – spoločné zelené jarné aktivity
  skúsených a najmladších (MŠ Gessayova 31)
  Spoločné aktivity detí MŠ Gessayova a seniorov z DC Osuského 3
 • 2. máj: Riešme veci spoločne – verejná diskusia o riešené parkovania v Petržalke
  CCC Jiráskova, 17,00 hod.
 • 3. máj: vernisáž plávajúcej výstavy Adolfa Bencu na žltočervenom propeleri (nábrežie)
 • 4. máj: 16. ročník Čistenia Chorvátskeho ramena (dobrovoľnícka akcia
  organizovaná MČ Bratislava-Petržalka) – presunuté pre počasie na neskorší termín
 • 5. máj: 1. ročník Čistenie okolia Veľkého Draždiaka (blízke lesy – dobrovoľnícka
  akcia organizovaná MČ Bratislava-Petržalka)
 • 4. – 6. máj Bratislavský majáles Tyršovo nábrežie
 • 5. máj: Oslavy 67. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe (bunker BS 8) vojenské ukážky a iné podujatia pre verejnosť.
  Dni Petržalky – 15. ročník
 • 12. a 13. máj: Súťaž Concrete Jungle Jam II, súťaž jazdcov na bicykloch – cieľová
  skupina: žiaci ZŠ a mládež/ otvorené podujatia (Skatepark Markova ul., od 11,00 h)
 • 13. máj Jarná cena kobýl (Starý háj – dostihy – 14,00 hod.)
 • 15. máj: Historia Magistra vitae (ZŠ Tupolevova 20 od 10,00 hod. do 12,00 hod.)
  vernisáž výstavy prác projektovej súťaže žiakov 2. stupňa ZŠ
 • 19. máj: Petržalský uličný basketbalový turnaj (ZŠ Holíčska 50, od 9,50 h)
  cieľová skupina: žiaci ZŠ / otvorené podujatie,
  organizátor: BSC Bratislava, školský športový klub
 • 19. máj: O pohár starostu Petržalky -tenisový turnaj vo štvorhre (tenisová hala
  Vlastenecké nám. 1, 10,30 h)
  Cieľová skupina: obyvatelia Petržalky/otvorené podujatie
 • 20. máj: Veľká jarná cena ( Starý háj dostihy – 14,00 hod.)
 • 25. máj: 5. narodeniny materského centra Budatko a DOD (Holíčska 30, 9,30-12,00; 17,00-18,30 hod.)
 • 26. máj Šarkaniáda (Dostihová dráha) 13.00 až 17.00 hod. VSTUP VOĽNÝ Súťaž
  v púšťaní šarkanov a kreslení, maľovanie na tvár, škola žonglovania, tvorivé
  dielne, jazda na poníkoch.
 • 26. a 27. máj: 1. Výročný koncert Bratislavského chlapčenského zboru (DK Zrkadlový
  háj)
 • 27. máj: Prechádzka začarovaným lesom (od 16.30 od detského športoviska pri Veľkom Draždiaku)
 • 29. máj: 2. Petržalská kvapka krvi (8:00 – 11:00 h ZŠ Gessayova )
  organizátor : mestská časť
 • 1.jún: Deň detí – zábavný program pre petržalské deti (CC Centrum Jiráskova 3 od 14,00 hod. do 19,00 hod., vstup voľný)
  – hry, výtvarné ateliéry, tanečné a hudobné vystúpenia, bláznivé súťaže, karaoke, keramická dielnička
 • 1.jún: „Deň odvahy“ branno-športové hry pre deti a mládež (bunker BS 8 Hřbitov).
  Podujatie zamerané na oživenie branného športu v ZŠ a SŠ a cyklistické preteky po trase náučného vojensko-historického chodníka „Od Dunaja k Dunaju“.
  organizátor: predseda o.z. Zachráňme Petržalské bunkre M. Košírer
 • 2. jún: Petržalka v pohybe – Deň detí (ZŠ Budatínska 61, od 14,00 h)
  cieľová skupina: žiaci ZŠ
  spoluorganizátor mestskej časti: BSC Bratislava, BK Petržalka
 • 3. jún XXXIV. ročník Turf-gala /Veľká cena Slovenska/Cena MPaRV SR/ 14,00 hod.
 • 4. jún: Osobnosti Petržalky za uplynulých 14. rokov (RND/organizované od 18.00 hod.)
 • 7. jún: Junior Osobnosť Petržalky 2012 (DK Zrkadlový háj,10:00 – 12:00 hod.)
 • 8. jún: Finálové zápasy súťaže XXV. Penalta, XVI. MiniPenalta a I. ročník
  LadyPenalta (ZŠ Budatínska 61, 8,45 h).
  cieľová skupina: žiaci ZŠ z Petržalky, Rusoviec, Jaroviec.
 • 9. jún: Petržalský uličný futbalový turnaj (ihrisko na Farského ul., od 9,00 do 15,00 h. )
  cieľová skupina: obyvatelia
 • 12. jún: Deň v knižnici (Vyhodnotenie súťaže škol. časopisov, Prokofievova 5, 10:00 hod.)
 • 15. jún.: Vybíjaná na piesku (ZŠ Turnianska, od 9,00 hod.).
  cieľová skupina: žiaci 5. ročníka ZŠ
  organizátor: ŠŠK VIVUS pri ZŠ Turnianska.
 • 15. jún: Projekt Naša Bratislava – Čistenie Pečnianskeho lesa – zapojenie firemných
  dobrovoľníkov z nadnárodných spoločností.
 • 16. jún: Galaprogram Dní Petržalky (areál Závodiska, Starý háj)
  –Súťaže pre malých i veľkých, veslovanie bez vody, súťaž o naj guláš O petržalskú varechu, jarmok remesiel, detská tvorivá činnosť, súťaž psov –Petržalský oriešok, Petržalská burza kníh, JaPKo – jarmok organizácií III.sektora, Grafity = umenie?, Výstava o Petržalke očami študentov, Ocenenie Osobnosť Petržalky 2012, Galakoncert, polnočný ohňostroj.
  organizátor : mestská časť a jej organizácie KZP, MKP
 • 17. jún Deň otcov (chlapi a otcovia – stretnutie pri historických bunkroch)
  organizátor: M. Košírer z o.z. Zachráňme petržalské bunkre
 • 23. jún Zlatý bičík (Starý háj – dostihy 14,00 hod.)
 • 28. jún „Jar, či leto, jeseň, zima, v našej škôlke je vždy príma“ (Miestna knižnica na Prokofievovej ul. č. 5, vernisáž výstavy o 10,00 hod.)
  Jún „Drogy nie sú naše hoby“ O putovný pohár starostu Petržalky (bunker BS 8).
  Orientačné a branné vzdelávacie súťaže, (vyhľadávanie indícií, hod granátom,
  streľba zo vzduchovky, apod.). Organizátor: o.z. Zachráňme Petržalské bunkre
 • 13. až 16. júl: Workcamp – medzinárodný týždeň dobrovoľníckej práce britských študentov
  v bunkroch
 • 15. júl 20. Slovenské derby (Starý háj – dostihy 14,00 hod.)
 • 21. až 23. júl : Workcamp – medzinárodný týždeň dobrovoľníckej práce britských študentov
 • Jún až august: Knižný kolotoč (pred budovou MÚ, príp. vo vestibule Technopolu).
  organizátor: Miestna knižnica Petržalka
 • Júl až august: Bunkráčik (bunker BS–13 „Dunajská flotila“)
  organizátor: obnovovatelia bunkra BS 13 p. Tomáš Achs.
 • Júl – august – september: „Plná poľná na bicykloch“ Výlety na bicykloch v maskáčoch
  po tajuplných petržalských vojenských bunkroch
  organizátor: M. Košírer z o.z. Zachráňme petržalské bunkre
 • 26. august 22. ME amatérskych jazdkýň (Starý háj – dostihy 14,00 hod.)
  Slávnostné otvorenie novej Hokejovej haly v Petržalke
 • 1. september: Piknik (pre rodiny s deťmi)
 • 9. september: Oaks (Starý háj – dostihy – 14,00 hod.)
 • 23. september: „MOBILIZÁCIA 1938“ (bunker BS-4 cca od 11,00 hod.)
  -Spomienkové podujatie pri 74. výročí vyhlásenia všeobecnej mobilizácie r.1938 v Česko-Slovenskej republike, zinscenovanie ukážky boja nemeckej a československej armády pri dobývaní pohraničia
  -1.výročie slávnostného otvorenia múzea v bunkri B-S 4 ,,Lány“, tematicky zasadeného do roku 1938, uctenie si pamiatky príslušníkov armády, colníctva, a finančnej stráže, ktorí v tomto roku padli pri bránení hraníc Česko-Slovenskej republiky,
  -výstava niekoľkých kusov historickej vojenskej techniky.
 • 23. september: „MOBILIZÁCIA 1938“ (bunker BS-8)
  Prvý európsky Festival historických vojnových dokumentárnych a celovečerných filmov. Stretnutia, diskusné fóra s veteránmi druhej svetovej vojny stretnutia s hercami, spisovateľmi a súčasnými veteránmi Slovenskej armády.
 • September: Dni dobrovoľníkov
 • September: 8. ročník súťaže dobrovoľných hasičov O putovný pohár starostu Petržalky
  organizátor: mestská časť
 • 30. september Saint Leger (Starý háj – dostihy – 14,00 hod.)
 • Október: Seniorfest – kultúrne, spoločenské a športové podujatia pre petržalských seniorov. organizátor: mestská časť
 • 7. október Jesenný handicap (Starý háj – dostihy – 13,00 hod.)
 • cca polovica októbra: Slovenský pohár v cyklokrose
 • 28. október Veľká októbrová cena (Starý háj – dostihy – 12,00 hod.)
 • 1. – 2. november: Pamiatka zosnulých (bunker BS-8 a cintorín z prvej svetovej vojny)
  výstava fotodokumentov
  organizátor: predseda o.z. Zachráňme Petržalské bunkre M. Košírer
 • 17. november: 24. výročie “Nežnej revolúcie“ (miesto podujatí : BS-8, BS-2)
  November Katarínska veselica
 • December: Projekt Predvianočná Petržalka
  Mikulášska kvapka krvi, Turnaj mestských častí v halovom futbale, Mikulášska paráda, Mikuláš v knižnici, Petržalka v pohybe
  organizuje mestská časť
 • 24. 12.: Vianoce pre všetkých (vianočná kapustnica pre občanov a bezdomovcov, rúcanie bariér medzi ľuďmi). Organizátor: mestská časť.
 • 24. až 26.12.: Vojenské Vianoce v bunkri bunker BS 8
  Ako Vianoce prežívali vojaci v roku 1938?
  organizátor: M. Košírer z o.z. Zachráňme petržalské bunkre.

web od 2day