Logo Petržalka

Pri každom použití loga je žiadateľ o povolenie použiť logo Mestskej časti Petržalka povinný požiadať o povolenie vopred. Pri použití loga je povinný postupovať podľa Dizajn manuálu. Odchýlky je potrebné konzultovať vopred s Úradom.

web od 2day