Miestna knižnica Petržalka

Miestna knižnica Petržalka je rozpočtová organizácia mestskej časti. Má desať pobočiek, z toho päť so zameraním na detského čitateľa a mládež, štyri pobočky pre dospelých a jednu špecializovanú pobočku s odbornou, umenovednou a cudzojazyčnou literatúrou.

– beletria, odborná a populárno-náučná literatúra,
– knihy o Bratislave a bratislavskom regióne,
– elektronická lupa pre slabozrakých čitateľov,
– umenovedná a cudzojazyčná literatúra,
– hudobniny,
– denná tlač, časopisy, odborné periodiká.

– absenčné a prezenčné výpožičky kníh, novín, časopisov a odborných periodík http://katalog.kniznicapetrzalka.sk/,
– konzultačné a bibliograficko-informačné služby,
– prístup na internet pre verejnosť,
– základy práce s počítačom pre seniorov,
– rezervovanie dokumentov,
– reprografické služby z fondu knižnice,
– medziknižničná výpožičná služba,
– poskytovanie faktografických informácií,
– konzultačné služby pri výbere literatúry, službách knižnice, službách ostatných knižníc v Bratislave.

– besedy o knihách, autorské besedy,
– informačná výchova detí a mládeže,
– programy na podporu čítania,
– výstavy,
– literárne súťaže, zábavné popoludnia a tvorivé dielne pre deti,
– knižná burza, knižné kolotoče.

Pobočky pre deti a mládež
Furdekova 1, Tel.: +421-2-62 315 324,
email: furdekova1@kniznicapetrzalka.sk

Výpožičné hodiny
Pondelok: 13.00 – 18.00
Utorok: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30
Streda: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30
Štvrtok: 13.00 – 18.00
Piatok: 11.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30

Dudova 2, Tel.: +421-2-62 311 828,
email: dudova2@kniznicapetrzalka.sk

Výpožičné hodiny
Pondelok: 13.00 – 16.30
Utorok: 9.30 – 12.00 a 13.00 – 16.30
Streda: 9.30 – 12.00 a 13.00 – 16.30
Štvrtok: 13.00 – 16.30
Piatok: 11.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30

Turnianska 10, Tel.: +421-2-80 760 855,
email: turnianska@kniznicapetrzalka.sk
Vavilovova 24 (pobočka rodinného typu), Tel.: +421-2-62 240 613,
email: vavilovova24@kniznicapetrzalka.sk
Prokofievova 5 (pobočka rodinného typu), Tel.: +421-2-63 826 203
email: prokofievova@kniznicapetrzalka.sk.

Výpožičné hodiny
Pondelok: 13.00 – 18.00 h.
Utorok: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30 h.
Streda: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30 h.
Štvrtok: 13.00 – 18.00 h.
Piatok: 11.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30 h.
Sobota: 9.00 – 12.00 (Vavilovova 24, Prokofievova 5)

Pobočka pre deti, mládež a dospelých
Vyšehradská 27, Tel.: +421-2-63 826 446,
email: vysehradska27@kniznicapetrzalka.sk.

Výpožičné hodiny
Pondelok: 13.00 – 18.00
Utorok: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30
Streda: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30
Štvrtok: 13.00 – 18.00
Piatok: 11.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30

Pobočky pre dospelých
Haanova 37, Tel.: +421-2-62 316 619,
email: haanova37@kniznicapetrzalka.sk,
Rovniankova 3, Tel.: +421-2-63 815 857,
email: rovniankova3@kniznicapetrzalka.sk,
Lietavská 16, Tel.: +421-2-63 828 008,
email: lietavska16@kniznicapetrzalka.sk,

Špecializovaná pobočka s odbornou, umenovednou a cudzojazyčnou literatúrou
Vavilovova 26, Tel.: +421-2-62 520 408,
email: vavilovova26@kniznicapetrzalka.sk

Výpožičné hodiny
Pondelok: 13.00 – 19.00
Utorok: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30
Streda: 13.00 – 19.00
Štvrtok: 13.00 – 19.00
Piatok: 11.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30
Sobota: 9.00 – 12.00 (len Vavilovova 26)

web od 2day