Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka

Stredisko služieb zabezpečuje odbornú, technickú a materiálnu pomoc školám a školským zariadeniam, bežnú údržbu vlastnými kapacitami, verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác. Ďalej zabezpečuje pre školské zariadenia bez právnej subjektivity energetické a vodné hospodárstvo, majetkovú a bytovú agendu, komplexnú ekonomickú, mzdovú a personálnu agendu. Stredisko je rozpočtovou organizáciou mestskej časti. Jeho riaditeľa volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo. Viac informácií nájdete TU.

Bohrova 1
851 01 Bratislava
www.strediskoskole.sk

Ing. Milan Lezo
riaditeľ
Telefón: + 421-2-63 814 657
Email:lezo.m@stonline.sk

Mgr. Kello Jozef
zástupca riaditeľa
Telefón: + 421-2-68 201 057

web od 2day