Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Stredisko sociálnych služieb je rozpočtovou organizáciou mestskej časti, zriadenou pre zabezpečovanie odbornej sociálnej, technickej a materiálnej pomoci v oblasti sociálnych služieb. Riaditeľa organizácie volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo. Viac informácií nájdete TU.

Mlynarovičová 23
851 03 Bratislava
www.ssspetrzalka.sk

Mgr. Soňa Chanečková
riaditeľka
+ 421-2-62 410 171
riaditelka@ssspetrzalka.sk

Mlynarovičova č.23, 851 03 Bratislava

Vedúca pracovníčka:
Mgr. Helena Zelenková
Tel.: 02/ 6224 0378
Mobil: 0917 377 151
E-mail: helena.zelenkova@ssspetrzalka.sk

Vavilovova č.18, 851 03 Bratislava

Vedúca pracovníčka:
Bc. Eva Kolarovičová
Tel.: 02/ 6231 7173
Mobil: 0911 336 444
E-mail: eva.kolarovicova@ssspetrzalka.sk

Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava

Vedúca pracovníčka:
Eva Pikusová
Tel.: 02/ 6252 0415
Mobil: 0910 176 405
E-mail: eva.pikusova@ssspetrzalka.sk

Sociálna pracovníčka:
Magdaléna Krajčírovičová
Tel: 02/ 6252 0415
Mobil: 0910 176 405
E-mail: magdalena.krajcirovicova@
ssspetrzalka.sk

Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava

Sociálna pracovníčka:
Alena Medlenová
Tel.: 02/ 6231 0566
Mobil: 0910 176 405
E-mail: alena.medlenova@ssspetrzalka.sk

web od 2day