Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Stredisko sociálnych služieb je rozpočtovou organizáciou mestskej časti, zriadenou pre zabezpečovanie odbornej sociálnej, technickej a materiálnej pomoci v oblasti sociálnych služieb. Riaditeľa organizácie volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo. Viac informácií nájdete TU.

Mlynarovičova 23
851 03 Bratislava
www.ssspetrzalka.sk

Riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka:

Mgr. Soňa Chanečková,
Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 624 10 171
e-mail: riaditelka@ssspetrzalka.sk

Zariadenie opatrovateľskej služby:

Vavilovova č.18, 851 03 Bratislava
Vedúca/sociálna pracovníčka:
Tel.: 02/ 6231 7173
Mobil: 0911 336 444

Mobil na opatrovateľky: 0947487431
e-mail: vedenieZOSV@ssspetrzalka.sk

Domov pre rodičov a deti:

Vavilovova č.18, 851 03 Bratislava
Vedúca/sociálna pracovníčka: Bc. Alena Medlenová
Tel.: 02/ 6231 0566
Mobil: 0910 176 405
e-mail: alena.medlenova@ssspetrzalka.sk

Referát ekonomiky:

Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava
Ekonóm:
Tel.: 02/ 6252 4044
Mobil: 0915 179 361
e-mail: ekonom@ssspetrzalka.sk

Prepravná služba:

Mlynarovičova 23, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 5262 2592
e-mail: doprava@ssspetrzalka.sk

Zariadenie opatrovateľskej služby:

Mlynarovičova č.23, 851 03 Bratislava
Vedúca/sociálna pracovníčka: Mgr. Stanislava Šrenkelová
Tel.: 02/ 6224 0378
Mobil: 0917 377 151

Mobil na opatrovateľky: 0947487430
e-mail: stanislava.srenkelova@ssspetrzalka.sk

Opatrovateľská služba:

Vavilovova č.18, 851 03 Bratislava
Poverená riadením: Mgr. Marcela Turiničová
Tel.: 02/ 6252 0415
Mobil: 0910 176 405
e-mail: veducaOSVD@ssspetrzalka.sk

sociálna pracovníčka:
e-mail: referent@ssspetrzalka.sk

Zabezpečovanie stravy pre seniorov:

Mgr. Silvia Hoangová
Mobil: 0947 487 433
email: pracovnikOSVD@ssspetrzalka.sk

Správa:

Referát práce, miezd, personalistiky
Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 6252 4045
Mobil: 0910 176 405
e-mail: personalne@ssspetrzalka.sk

Referát správy majetku:

Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava
Ing.Klára Vieriková
Tel.: 02/ 6252 4044
Mobil: 0915 179 361
e-mail: spravamajetku@ssspetrzalka.sk

web od 2day