Naša Petržalka

INFORMÁCIE A PRÍJEM INZERCIE:
noviny@petrzalka.sk
+421 2 68 288 914

UZÁVIERKA NA PRÍJEM INZERCIE DO LETNÉHO DVOJČÍSLA NOVÍN, KTORÉ VYJDE NA KONCI JÚLA:
10. 7. 2020

Cenník inzercie novín Naša Petržalka

Petržalské noviny - číslo 27.12.2019 • ročník 1 • číslo 5

web od 2day