Naša Petržalka

INFORMÁCIE A PRÍJEM INZERCIE:
noviny@petrzalka.sk
+421 2 68 288 914

Cenník inzercie novín Naša Petržalka

Petržalské noviny - číslo 25.3.2020 • ročník 2 • číslo 1

web od 2day