Parkovacia politika

Stav statickej dopravy je problém, ktorý je potrebné v našej mestskej časti akútne riešiť. Každý z nás sa o tom dennodenne presviedča pri tom, keď príde domov a má snahu zaparkovať svoje vozidlo. Táto rubrika ponúka všetky informácie o krokoch, ktoré petržalská samospráva v problematike riešenia parkovania v Petržalke urobila, robí a plánuje urobiť. Pre lepšiu vzájomnú informovanosť sme zriadili e-mailovú adresu parkovanie@petrzalka.sk, na ktorej očakávame Vaše podnety, postrehy, návrhy, ktoré nám napomôžu tému parkovania vyriešiť k spokojnosti Vás, obyvateľov Petržalky.

 

web od 2day