Garáže a garážové stojiská

Referát podnikateľských čiností vedie agendu nájmu garážových stojísk a garáží v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka a vybavuje žiadosti o nájom garáže a garážového stojiska v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka a vypracúva nájomné zmluvy na užívanie garáží a garážových státí. Kontroluje úhrady nájomného, upozorňuje nájomcov na nedoplatky, vymáhanie nedoplatkov postupuje na právny referát. Na finančné oddelenie mesačne predkladá predpisné poukazy nájomného a likviduje faktúry za nebytové priestory.
Žiadosti vybavuje Iveta Podhradská.

web od 2day