Prepravná služba

Objednávky na tel. č. 02/ 625 20 414
 

Kto môže využívať prepravnú službu?
 

Na prepravnú službu majú nárok Petržalčania s ťažkým zdravotným postihnutím, klienti Strediska sociálnych služieb, ale aj tí, ktorých momentálny zdravotný zdrav obmedzuje v pohybe. Prepravnú službu teda môže využívať aj človek, ktorý má napríklad zlomenú nohu. Služba funguje počas pracovných dní v čase od siedmej do pol štvrtej, treba si ju objednať minimálne deň vopred medzi 8.30 a 15.00 h na tel. č. 0903 290 378. Kto chce prepravnú službu využívať, musí ale najskôr v budove Strediska sociálnych služieb na Vavilovovej 18 predložiť potrebné doklady – rozhodnutie o dôchodku, preukaz ŤZP, posudok z ÚPSVaR alebo potvrdenie lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.

Táto služba nie je úplne zadarmo, niečo si za cestu zaplatí aj klient. Petržalčan, ktorý si ju objedná, zaplatí 0,30 eura za kilometer, rovnakú sumu zaplatí aj ten, kto ho bude prípadne sprevádzať. Prepravnú službu si ale môže objednať aj ten, kto nemá v Petržalke trvalé bydlisko, zaplatiť ale bude musieť 0,50 eura za kilometer cesty. K úhrade za prepravu sa pripočíta stojné – za každú začatú hodinu 1,50 eura. Stojné pre sprevádzajúcu osobu je bezplatné. Minimálna platba za výjazd je určená vo výške 2 eurá.

web od 2day