Pomoc pre ťažko zdravotne postihnutých

Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO V., Vyšehradská 35
Telefón: +421-2-63 826 447

Slovenský zväz diabetikov
ZO V., Holíčska 9
Telefón: +421-2-63 815 122
Mobil: 0907 504 916 p. Lenorák

Liga za duševné zdravie
https://www.dusevnezdravie.sk
Ševčenkova 21
Liga je nepolitické, charitatívne, humanitné, neprofesionálne, nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia.

Pracovno-socializačné centrum IMPULZ
http://www.psc-impulz.sk/
Turnianska 10, 851 07 Bratislava
Telefón: +421-2-63 815 080
Centrum poskytuje pracovno-rehabilitčné služby pre ľudí s mentálnym postihnutím.

Centrum MEMORY, n. o.
http://www.alzheimer.sk
Mlynarovičova 21
Telefón: +421-2-62 414 143
E-mail:riaditel@lepsisvet.org

Lepší svet n.o.
Osuského 8
Telefón: +421-2-63 810 942
Email: centrummemory@nextra.sk

Slovenské hemofilické združenie
Antolská 11, 851 07 Bratislava
Telefón: +421-2-63 531 453
Mobil: 0905 241 353
Email: shz@shz.sk

Domov sociálnych služieb – MOST n.o.
Haanova 10
Mobil: 0911 404 656
Email: info@dss.most.sk

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO
Haanova 36 – 38
Telefón: +421-2-62 410 558 – 559
Email: kampino@kampino.sk

web od 2day