Územný rozvoj

Oddelenie územného rozvoja a dopravy zabezpečuje koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti územného plánovania, určuje zásady a podmienky vecnej a časovej koordinácie výstavby, obstaráva územnoplánovacie podklady a dokumentácie, poskytuje územnoplánovacie informácie a zabezpečuje určovanie súpisných a orientačných čísel na území mestskej časti. Pripravuje stanoviská mestskej časti Bratislava-Petržalka k investičnej činnosti na území mestskej časti v koordinácii so záujmami mesta.

Referát územného rozvoja a GIS

Ing.arch. Jozef Vasek
Tel.: +421-2-68 288 836
E-mail : jozef.vasek@petrzalka.sk
Kancelária č. 401, 4.poschodie

Ing. arch. Zuzana Kordošová
Tel.: + 421-2-68 288 837
E-mail: zuzana.kordosova@petrzalka.sk
Kancelária č. 403, 4. poschodie

Ing. arch. Štefan Hasička
GIS koordinátor
Tel.: +421-2-68 288 836
E-mail: stefan.hasicka@petrzalka.sk
Kancelária č. 401, 4. poschodie

Ing. arch. Zuzana Gazsová
Tel.: +421-2-68 288 836
E-mail: zuzana.gazsova@petrzalka.sk
Kancelária č. 401, 4. poschodie

Jana Jantová
Tel.: +421-2-68 288 839
E-mail: jana.jantova@petrzalka.sk
Kancelária č. 406, 4. poschodie

Iveta Krútilová
Tel.: +421-2-68 288 838
E-mail: iveta.krutilova@petrzalka.sk
Kancelária č. 405, 4. poschodie

web od 2day