Územný rozvoj

Oddelenie územného rozvoja a dopravy zabezpečuje koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti územného plánovania, určuje zásady a podmienky vecnej a časovej koordinácie výstavby, obstaráva územnoplánovacie podklady a dokumentácie, poskytuje územnoplánovacie informácie a zabezpečuje určovanie súpisných a orientačných čísel na území mestskej časti. Pripravuje stanoviská mestskej časti Bratislava-Petržalka k investičnej činnosti na území mestskej časti v koordinácii so záujmami mesta.

Referát územného rozvoja a GIS

Ing. arch. Štefan Hasička
vedúci referátu
Mobil: +421 947 487 171
Tel.: +421-2-68 288 839
E-mail: stefan.hasicka@petrzalka.sk
Kancelária č. 406, 4. poschodie

Ing. arch. Zuzana Gazsová
Tel.: +421-2-68 288 836
E-mail: zuzana.gazsova@petrzalka.sk
Kancelária č. 401, 4. poschodie

Ing. arch. Lucia Končal Klinková
Telefón: +421-2-68 288 836
lucia.koncal@petrzalka.sk
Kancelária č. 401, 4. poschodie

Jana Jantová
Tel.: +421-2-68 288 839
E-mail: jana.jantova@petrzalka.sk
Kancelária č. 406, 4. poschodie

Iveta Krútilová
Tel.: +421-2-68 288 838
E-mail: iveta.krutilova@petrzalka.sk
Kancelária č. 405, 4. poschodie

Mgr. Jakub Krivý
GIS špecialista
Telefón: +421-2-68 288 836
jakub.krivy@petrzalka.sk
Kancelária č. 401, 4. poschodie

web od 2day