Súpisné a orientačné čísla

Referát územného rozvoja:

  • určuje, mení alebo zrušuje súpisné čísla a orientačné čísla bytovým a nebytovým budovám v katastrálnom území Petržalka,
  • vydáva oznámenia o určení, zmene alebo zrušení súpisných a orientačných čísiel,
  • vedie evidenciu súpisných a orientačných čísiel budov a udržiava ju v aktuálnom stave,
  • pripravuje návrhy na pomenovanie resp. premenovanie ulíc;

 

O určenie súpisného a orientačného čísla budove je povinný požiadať stavebník do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla budove nájdete TU.
Žiadosť o zmenu / zrušene súpisného, orientačného čísla budove nájdete TU.
Prílohu č. 7 k vyhláške č. 461/2009 Z. z. nájdete TU.

web od 2day