Zoznam nezodpovedných vlastníkov pozemkov v Petržalke

Mestská časť pravidelne kontroluje dodržiavanie všeobecne platných nariadení. V prípade, že nájde neudržiavaný a znečistený pozemok, ktorý nie je v správe mestskej časti, vyzve jeho vlastníka na vykonanie nápravy a uloží mu termín, dokedy má uviesť svoj pozemok (nehnuteľnosť) do uspokojivého stavu.

Ak vlastník pozemku na výzvu nereaguje a nevykoná v danom termíne nápravu, mestská časť začne voči vlastníkovi pozemku správne konanie za účelom uloženia pokuty. Počas správneho konania je umožnené vlastníkovi pozemku vyjadriť sa k vzniknutej situácií a vykonať nápravu.

V prípade, ak opätovne vlastník pozemku nereaguje, starosta mestskej časti mu uloží pokutu, ktorá môže byť až do výšky 6.638 €.

Voči tomuto rozhodnutiu (pokute) má vlastník pozemku možnosť odvolať sa. V tom prípade odvolanie so spisovým materiálom odstúpi mestská časť odvolaciemu orgánu – Krajskému súdu Bratislava, ktorý rozhodne o oprávnenosti uloženia pokuty. V prípade, že sa vlastník pozemku po uložení pokuty neodvolá, nevykoná nápravu a ani nezaplatí pokutu, mestská časť vymáha pohľadávku formou exekúcie.

Rok 2016

Nepokosené alebo znečistené pozemky
Dátum zistenia Lokalita Parcelné číslo Fotka Vlastník Aktuálny stav
február polyfunkčný súbor Domino Jasovská 2464/87; 2464/3; 2464/86; 2466/2; 2466/5; Subcentro vyčistenie pozemku, oprava poškodeného oplotenia, zabezpečenie otvorených šácht a jám

opravené oplotenie

február Lúky VII Beňadická-Lúčanka 1866/37 Metro Bratislava, a.s. v termíne do 12.02.2016

nevykonané, išla 2. výzva

február Vyšehradská 2409/1 Rezerva, a.s., ChP Invest, s.r.o. do 10 dní od prevzatia oznámenia

do konca februára nebolo vykonané

február Znievska 1/A ŠH GYM 1 ŠH GYM 1 spol.s.r.o. do 7 dní od prevzatia oznámenia

nevykonané

február Jasovská 3/a objekt Jasovská 3-Krásnohorská 1-3 ETP Management budov, s.r.o. vyčistiť do 29.2.2016, dezinfekciu priestorov a odchyt holubov

nevykonané

február Budatínska/Panónska 1742/4, 1742/6, 1743/1, 2149/1 HLMSR 10 dní od prevzatia urgencie

práce boli vykonané počas jarného čistenia, pokosené, odpad odvezený K: 24.3.2016

február Vyšehradská/Vígľašská 2409/5, 2409/6 HLMSR 10 dní odo dňa prevzatia výzvy

počas jarného čistenia boli vykonané práce hrabania pozemkov, prostredníctvom dodávateľskej firmy HLMSR

február Bratská/Panónska IMPA 1740/73 Na Zámku, a.s. 7 dní od prevzatia

oplotenie zrušené, nevyčistené

február Betliarska 1866/19 LIDL SR, v.o.s. 7 dní od prevzatia urgencie

práce vykonané, K: 8.3.2016

február Turnianska 2523/8, 2722 Petržalka Plus, s.r.o. 7 dní od prevzatia výzvy

vlastník odstúpil oznámenie na Okresný úrad

február Jasovská/Modrá Koliba 2409/33 HLMSR 10 dní od prevzatia

vyčistené HLMSR počas jarného čistenia

február Jasovská-opustený areál 2545/1,2 HLMSR 10 dní od prevzatia urgencie

počas jarného čistenia areál vyčisteným výmladky a nálety drevín odstránené dodávateľskou firmou HLMSR

február Holíčska objekt Lunaparku, CBA 1603,1604,1605 HLMSR bezodkladne

objekt nie je vo vlastníctve HLMSR

február Krásnohorská 1 2824,2825/5 Petržalka Plus, s.r.o. 7 dní od prevzatia

vlastník odstúpil oznámenie na Okresný úrad, 12.4.2016 vyčistené

marec Špeciálna ZŠ Žehrianska 9 2689/8 Magistrát hl. mesta SR BA odstrániť lístie, nečistoty bezodkladne

vykonané

marec Špeciálna ZŠ Žehrianska 9 2689/6, 2689/7 Rezerva, a.s., ChP Invest, s.r.o. odstrániť lístie, nečistoty 10 dní od prevzatia výzvy

Vlastník zabezpečí požadované práce postupne od 14.týždňa

marec Lúky VII-VIII 2650 a ďalšie… PETRŽALKA PLUS, s.r.o. odstrániť lístie, nečistoty 10 dní od prevzatia výzvy

Vlastník zabezpečí požadované práce postupne od 14.týždňa

marec Lúky VII-VIII 2640/1 a ďalšie… POPPER Development s.r.o. odstrániť lístie, nečistoty 10 dní od prevzatia výzvy

Vlastník zabezpečí požadované práce postupne od 14.týždňa

marec Lúky VII-VIII 2759 a ďalšie SLOVEST s.r.o., odstrániť lístie, nečistoty 10 dní od prevzatia výzvy

práce a kosba vykonaná

marec Lúky VII-VIII 2807 a ďalšie ROXY INVEST s.r.o.
POPPER a.s.
odstrániť lístie, nečistoty 10 dní od prevzatia výzvy

Vlastník zabezpečí požadované práce postupne od 14.týždňa

marec Areál Krásnohorská 14 2797,2802 PETRŽALKA PLUS, s.r.o. odstrániť lístie, nečistoty 10 dní od prevzatia výzvy
marec Areál ŠZŠ Žehrianska 9 2689/5 PETRŽALKA PLUS, s.r.o. bezpečnostný orez drevín

sčasti zabezpečené

marec Pri oplotení areálu ŠZŠ Žehrianska 9 2640/1 POPPER Development s.r.o. bezpečnostný orez drevín
marec Pri areáli ZŠ Turnianska 10 2523/8 PETRŽALKA PLUS, s.r.o. bezpečnostný orez drevín
14. týždeň Pozemok na rohu-Dolnozemská x Panónska 2548/1,4,10,33,34,35,
45,46,47,48,49
Auto Bavarija a.s. v konkurze odstrániť znečistenie 14 dní od prevzatia výzvy

oslovený správca konkurznej podstaty

16. týždeň Žehrianska 14, Bzovícka 26 2650, 2621/1 PETRŽALKA PLUS, s.r.o. odstrániť kopy organ.odpadu do 7 dní od prevzatia výzvy

vykonané

23. týždeň Vyšehradská – Panónska ulica 2166/2 Monar Invest, s.r.o. začaté správne konanie – nepokosený pozemok

vykonané

30. týždeň Betliarska pri komplexe Melrouse 2652/2, 3021/117 AGF INVEST, s.r.o. výzva na vykonanie nápravy – pokosiť pozemok

náprava vykonaná

40. týždeň Krásnohorská 12-14 chodník 2802, 2803, 2804 Petržalka Plus, s.r.o. výzva na vykonanie nápravy – orez drevín zasahujúcich do chodníka

Aktualizované k 19. októbru 2016

 

Rok 2015

Nepokosené alebo znečistené pozemky
Dátum zistenia Lokalita Parcelné číslo Fotka Vlastník Aktuálny stav
marec Opustený oplotený objekt Jasovská ul. pozemok č. 2545/1, 2545/2 HLMSR Výzva na zabezpečenie nápravy
marec Janíkov Dvor 3041/4 Avestus Petržalka, s.r.o. Výzva na zabezpečenie nápravy
marec Janíkov Dvor 3041/5, 3041/6 REZERVA, a.s. Výzva na zabezpečenie nápravy,
vyčistené v termíne
marec Pozdĺž kom. Betliarska smerom k ČOV 3016/1; 3016/2; 3016/3; 3016/30; 3016/31; 3016/32; 5566/25; 5566/41 REZERVA, a.s.; ChP Invest, s.r.o. Výzva na zabezpečenie nápravy,
vyčistené v termíne
marec Viadukt Panónska cesta (medzi Jasovskou a Vígľašskou ul.) 2409/5 HLMSR Výzva na zabezpečenie nápravy
marec Smerom k čerpacej stanici ČOV 3017/9, 3018/12 ROXY Invest. s.r.o.; POPPER, a.s. Výzva na zabezpečenie nápravy,
vyčistené v termíne
marec Medzi Jasovskou a Vígľašskou ul. pri Janíkovom Dvore 3051/20; 3046/2; 3049/2; 3051/19; Avestus Petržalka, s.r.o. Výzva na zabezpečenie nápravy
marec Pozdĺž CHR, smerom k čerpacej stanici ČOV 3021/38; 5566/2; 5566/45; 5566/46; 5566/48 Sortec Elektronic, s.r.o. vyčistené v termíne
marec Pri komunikácii Lietavská – Beňadická ul. 2268/2 Metro Bratislava, a.s. vykonané, odstránený odpad
marec Panónska cesta 2151/1; 2151/2 Vencorp Management, a.s. vyčistené v termíne
apríl Lúky 2,3,4,5,7,8 celá lokalita Rezerva,PETRŽALKA PLUS ,POPPER Development, ROXY Invest, SLOVEST, ChP Invest, AVMAR, Metro Bratislava, PRODET, MONAR Invest, FIUMINATA, Jánošík Holding, Lidl SR kosenie zabezpečené, v 3 prípadoch bolo začaté správne konanie vo veci uloženia pokuty
apríl Bzovícka 26 – 36 2640/1 POPPER Development, s.r.o. vyčistené v termíne
apríl Areál – Krásnohorská 14 2797 PETRŽALKA PLUS, s.r.o. náprava vykonaná
14. máj Hálova ulica 3574/5 PRO HABITAT, s.r.o. pokuta, náprava nevykonaná
19. máj Panónska cesta 3662/36; 3662/37 Emporia Towers, s.r.o. zabezpečiť pokosenie areálu najneskôr do 12 dní odo dňa doručenia výzvy
19. máj Panónska cesta 3662/38 PANONSKA INVEST, s.r.o. zabezpečiť pokosenie areálu najneskôr do 12 dní odo dňa doručenia výzvy
19. máj Jasovská 1, Krásnohorská 1, Krásnohorská 22 2457/1; 2760; 2801/1
POPPER Development, s.r.o. náprava vykonaná
19. máj Lúky 7, 8 – ulice Krásnohorská, Ľubovnianska, Bzovícka, Žehrianska 2617/1; 2641; 2668; 2673; 2714/1; 2714/2; 2730; 2732; 2733; 2738; 2743; 2753/1; 2759; 2800; 2826
SLOVEST, s.r.o. pozemky pokosené, konanie zastavené
19. máj Betliarska ulica – Jantárova cesta pri LIDL 1866/23 PRODET, s.r.o. nepokosené, uložená pokuta
19. máj Krásnohorská – Turnianska 2807; 2808
ROXY Invest s.r.o.; POPPER, a.s. pozemky pokosené, konanie zastavené
2. jún Žehrianska 9, areál ŠZŠ 2689/6; 2689/7 Rezerva a.s., ChP Invest, s.r.o. zabezpečiť pokosenie areálu najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia výzvy, náprava vykonaná
16. jún Krásnohorská 2 2801/1 POPPER Development, s.r.o. zabezpečiť pokosenie pozemku najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia výzvy, náprava vykonaná
16. jún Turnianska 1 2810/1 PETRŽALKA PLUS, s.r.o. zabezpečiť pokosenie pozemku najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia výzvy, náprava vykonaná
24. jún Žehrianska 3 2691/1 POPPER Development, s.r.o. zabezpečiť pokosenie pozemku najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia výzvy, náprava vykonaná
24. jún Betliarska ulica pri Image Well 3016/38 POPPER a.s., ChP Invest,s.r.o. zabezpečiť pokosenie pozemku najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia výzvy, náprava vykonaná
29. jún Krásnohorská 8-12 2784/4; 2794 POPPER Development, s.r.o. zabezpečiť pokosenie pozemkov najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia výzvy
29. jún areál na Šintavskej č.2 1831 Magistrát hl.mesta S Bratislavy zabezpečiť pokosenie areálu najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia výzvy
30. jún areál na Znievskej č.26 2091; 2092; 2095 Magistrát hl.mesta S Bratislavy zabezpečiť pokosenie, vyčistenie areálu v termíne do 20.07.2015
29. júl pozemok pri železničnej stanici Petržalka 3673/1; 3674/1 ACORD s.r.o. zabezpečiť vyčistenie a pokosenie areálu najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia výzvy
13. august Krasovského ul. 5105/238 Krasovského s.r.o. zabezpečiť vyčistenie a pokosenie areálu najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy
23. september Budatínska 1742/95 TESCO STORES SR, a.s zabezpečiť vyčistenie pozemku, ostrihanie kríkov, vyhrabanie odpadu, lístia

pokosené, odpad vyzbieraný

24. september Betliarska 1866/19 LIDL Slovenská republika v.o.s. zabezpečiť odstránenie stavebného odpadu pri zásobovacej rampe, vyčistenie parkoviska, prístrešku, vyhrabanie lístia, ošetrenie kríkových skupín v termíne do 7 dní odo prevzatia oznámenia

vyčistené 09.10.2015

1. október Jasovská ulica – areál 2545/1, 2545/2 Magistrát hl. m. SR Bratislava urgovanie zabezpečenie orezanie drevín, odstránenie náletov, odvoz odpadu v termíne do 10 dní od prevzatia výzvy
1. október Bratská 1740/7, 174043 Magistrát hl. m. SR Bratislava zabezpečenie odstránenia odpadu, orezanie stromov presahujúcich do chodníka, pokosenie a vyhrabanie

vyčistené, práce vykonané dňa 27.10.2015

13. október Smolenická 1740/18 Magistrát hl. m. SR Bratislava zabezpečenie pokosenia a vyhrabania pozemku, odstránenie odpadu do 7 dní odo dňa prevzatia výzvy

v termíne pokosené aj vyhrabané a odpad odvozený

14. október Budatínska 22-26 2158/69 Magistrát hl. m. SR Bratislava urgencia o pravidelnú údržbu pozemku

v termíne pokosené aj vyhrabané a odpad odvozený

12. november Holíčska 1742/4, 1742/6 HLMSR vyčistiť a pokosiť pozemky v termíne do 7 dní odo dňa prevzatia výzvy

vyčistené

25. november Holíčska 7 1600, 1601, 1602 HLMSR vyčistenie a odvoz odpadu v termíne do 10 dní odo dňa prevzatia výzvy

vyčistené

25. november Holíčska 27 terasa pri potravinách CBA CBA Slovakia, s.r.o., Lučenec odstránenie odpadu v termíne do 10 dní odo dňa prevzatia výzvy

vyčistené

25. november Jasovská – Domino stavba 2464/87, 2464/3, 2464/86, 2466/2, 2466/2, 2466/5, 2466/2 Subcentro, s.r.o. zabezpečenie opravy oplotenia, pokosenie a vyhrabanie pozemku, zabezpečenie zakrytia šachty a kanálu, odstránenie odpadu z pozemkov do 17.12.2015

v 4. týždni 2016 nastala oprava oplotenia, vyčistenia pozemkov a uzamknutie šácht firmou Leontech, s.r.o.

27. november Betliarska – ČOV 3016/3 Rezerva, a.s., ChP Invest, s.r.o. odstránenie odpadu v termíne do 10 dní odo dňa prevzatia výzvy

vrecia uložili dobrovoľníci, ktorí čistili túto časť Petržalky a VPS odviezla odpad

27. november pri ČOV 3017/9, 3018/12 ROXY Invest, s.r.o., POPPER, a.s. odstránenie odpadu v termíne do 10 dní odo dňa prevzatia výzvy

Aktualizované k 11. novembru 2015

 

Rok 2014

Nepokosené alebo znečistené pozemky
Dátum zistenia Lokalita Parcelné číslo Fotka Vlastník Aktuálny stav
Január V blízskosti petržalského cintorína 5779,5778,
5780/1,5780/3,
5888
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza Výzva na zabezpečenie nápravy
vyčistené 14.2.2014
Január Znievska 1 – zásobovací tunel 1895/1 Hlavné mesto SR Bratislava Výzva na zabezpečenie nápravy,
náprava vykonaná
Január Budatínska, pozemky pri Tescu 1742/103,1742/104,
1742/99
TESCO SCORES SR, a.s. Výzva na zabezpečenie nápravy,
náprava vykonaná
Január Medzi Jantárovou cestou a Beňadickou ulicou 2273/2 Hlavné mesto SR Bratislava Výzva na zabezpečenie nápravy,
náprava vykonaná
Január Znievska 5 1868 Hlavné mesto SR Bratislava Výzva na zabezpečenie nápravy,
náprava vykonaná
Január Orechová cesta smerom k Janíkovmu dvoru (pozdĺž komunikácie od umelého kopca) 3041/5,3041/6 Rezerva, a.s. Výzva na zabezpečnie nápravy,
náprava vykonaná
Jauár Pozemok od Janíkovho dvora smerom k umelému kopcu 3041/4 Avestus Petržalka, s.r.o. Výzva na zabezpečenie nápravy,
náprava vykonaná
Február Hálova – Gessayova (pri Chorvátskom ramene) 1111/70
PETRŽALKA CITY, a.s. Výzva na zabezpečenie nápravy,
vyčistené v apríli 2014
Február Parkovicko / plocha pri TPD na Farského ulici 4464/4,4691/45,
4462/4


TPD, spol. s.r.o. Výzva na zabezpečenie nápravy,
vyčistené v marci 2014
Február Sad Janka Kráľa 5136/5 RENGL s.r.o. Správne konania
zabezpečená náprava
konanie zastavené
Február Parkovisko / plocha pri TPD na Farského ulici 4464/4,4691/45,
4462/4


TPD, spol. s.r.o. Výzva na zabezpečenie nápravy,
vyčistené v marci 2014
Marec nadjazd Panónska ulica v blízskosti Macharovej ulice 4694/1,4694/4,
4694/2,4698/2


Hlavné mesto SR Bratislava Výzva na zabezpečenie nápravy,
vyčistené v apríli 2014
Marec Jasovská ulica
Dolnozemská cesta
2548/1,10,33,35,47,
2599/4
AUTO
BAVARIJA a.s.
Správne konanie,
uložená pokuta
Marec Jasovská ulica
Bzovícka ulica
Dolnozemská cesta
2597,2600,
2601,2548/11,
2629,2650
PETRŽALKA PLUS, s.r.o. Správne konanie,
náprava vykonaná
Marec Objekt bývalej MŠ – Krásnohorská 14 2797 PETRŽALKA PLUS, s.r.o. Správne konanie
náprava vykonaná
Marec Areál Beňadická 16 2279 Cirkevné konzervatórium Výzva
náprava vykonaná
Marec Koridor Nosného sysému MHD k.ú. Petržalka METRO Bratislava a.s. Výzva
náprava vykonaná
Marec Lesík pri OMW v blízkosti Auparku 5105/37,5105/298,
5105/301

Hlavné mesto SR Bratislava Výzva na zabezpečenie nápravy,
vyčistené v apríli 2014
Apríl Areál ŠZŠ, Žehrianska 9 2689/6,7 Rezerva, a.s., ChP Invest, s.r.o. Výzva na vykonanie nápravy
Apríl Jasovská ulica
Dolnozemská cesta
2548/1,10,33,35,47,
2599/4
AUTO BAVARIJA a.s. Výzva na zabezpečenie kosby trávnikov,
náprava nevykonaná,
uložená pokuta
Apríl Budatínska ulica
Panónska cesta
2166/2 MONAR Invest, s.r.o. Výzva na zabezpečenie kosby trávnikov
pozemok pokosený
Apríl Bzovícka 38 2634,2635 AVMAR, s.r.o., Výzva na zabezpečenie kosby trávnikov,
náprava vykonaná
Apríl Pozemok v blízkosti stavby Vienna Gate 3713/1
MOONSTEP, a.s. Výzva na zabezpečenie nápravy,termín do 31.5.2014
Náprava vykonaná
Máj Vígľašská 17 2444 Rezerva a.s., ChP Invest s.r.o. Výzva
pokosené
Máj Jantárova cesta, oproti Medissimu 1866/2 Hlavné mesto SR Bratislava Výzva na zabezpečenie nápravy,
náprava vykonaná
Máj Objekt bývalej materskej školy – Žehrianska 6 2566 Hlavné mesto SR Bratislava Výzva na zabezpečenie nápravy
Náprava vykonaná
Máj Betliarska pri objekte ABA 2781 Vladimír Bezák Výzva na zabezpečenie nápravy
Náprava vykonaná
Jún Dolnozemská – Bzovícka – Jasovská 2597, 2600, 2601, 2548/11, 2629, 2650 Petržalka plus, s.r.o. Výzva na zabezpečenie pokosenia a vyhrabania trávy,
náprava vykonaná – pozemky pohrabané a opätovne pokosené
Jún Turniaska, Krásnohorská,
Ľubovnianska, Bzovícka,
Jasovská, Žehrianska
2570/2,2593/1,2605,
2617/1,2639,2641,2671,
2673,2682,2683,2705/4,
2707/1,2713/2,2725,
2730,2732,2733,2738,
2743,2747,2751,2753/1,
2753/2,2759,2776,
2800,2826
SLOVEST, s.r.o. Výzva na zabezpečenie pokosenia pozemkov,
správne konanie vo veci uloženia pokuty za nepokosené pozemky
Uložená pokuta za nesplnenie si povinnosti
Náprava vykoaná
Jún Bzovícka 36 2638 Popper Development, s.r.o. Výzva na zabezpečenie pokosenia pozemkov,
náprava vykonaná – pozemky pokosené
Jún Areál ŠZŠ Žehrianska 9 2689/5 Petržalka Plus, s.r.o. Výzva na zabezpečenie pokosenia pozemku,
náprava vykonaná – pozemky pokosené
Jún Turnianska, Krásnohorská,
Ľubovnianska, Žehrianska
2505/2,2612/1,2687/3,
2760,2761,2768/5,
2769/1,2785,2792
POPPER Development, s.r.o. Správne konanie vo veci uloženia pokuty za nepokosené pozemky
Náprava vykonaná
Júl Orechova cesta 3023 POPPER, a.s. Uložený termín na vykonanie nápravy (do 7 dní od prevzatia výzvy)
Náprava vykonaná
Október Pozemok v blízkosti stavby Vienna Gate 3713/1 MOONSTEP, a.s. Výzva na zabezpečenie nápravy
Október Ševčenkova 11 3398 Magistrát hlavného mesta SR Výzva na odstránenie ruderálnych porastov
Október Bratská ulica 1740/8, 1740/13,
1740/20, 1740/73
Na zámku a. s. Výzva na pokosenie pozemku,
Pozemok pokosený, náprava vykonaná
Október Krasovského 5199 BMC international a. s. Výzva na pokosenie pozemku,
Pozemok pokosený, náprava vykonaná
Október Wolkrova 3603/9 FORESPO PETRŽALKA CITY, a. s. Výzva na pokosenie pozemku

Aktualizované k 10. decembru 2014

 

Rok 2013

Nepokosené alebo znečistené pozemky
Dátum zistenia Lokalita Parcelné číslo Fotka Vlastník Aktuálny stav
Apríl Areál na Krásnohorskej ul. č. 14 2797 Krásnohorská ulica č. 14 PETRŽALKA PLUS, s.r.o. Správne konanie – vykonaná náprava – konanie zastavené
Apríl Krásnohorská ul. č. 7 – 12 2793, 2794, 2795, 2800 Krásnohorská ulica č. 7 – 12 POPPER Development, s.r.o. Správne konanie – vykonaná náprava – konanie zastavené
Apríl Krásnohorská ul. ť. 5 – 10 2802, 2803, 2804, 2806 Krasnohorská ulica č. 5 – 10″ PETRŽALKA PLUS, s.r.o. Správne konanie – vykonaná náprava – konanie zastavené
Jún Betliarska ul. – Jantárová cesta 1866/23 Betliarska ul. – Jantárová cesta PRODET, s.r.o. Správne konanie – uložená pokuta – odvolanie – rozhoduje Okresný úrad Bratislava
Jún Jasovská ul. – Dolnozemská cesta 2548/1, 10, 33, 35 Jasovská ul. – Dolnozemská cesta AUTO BAVARIA, a.s. Správne konanie – uložená pokuta – exekúcia
Jún Chorvátske rameno – Gessayova ul. 3603/9 Chorvátske rameno – Gessayova ul.
Chorvátske rameno – Gessayova ul
Chorvátske rameno – Gessayova ul
Forespo Petržalka city, a.s. Výzva na zabezpečenie nápravy – náprava vykonaná
Máj Pozemok v blízkosti Dolnozemskej cesty medzi Chorvátskym ramenom a Antolskou ulicou 2848/4 okolie CHR a Antolskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava Výzva na vyčistenie – náprava vykonaná
Máj Krásnohorská 16-18 2773, 2767/1 Krásnohorská 16-18 POPPER Development, s.r.o. Výzva na pokosenie – náprava vykonaná
Máj Pozemok pri Chorvátskom ramene pri cyklistickom chodníku Janíkove role 3017/9, 3018/12 Janíkove role POPPER, a.s., Invest, s.r.o. Výzva na vyčistenie – náprava vykonaná
Jún Panónska cesta 3662/36, 37 Panóska cesta Emporia Towers, s.r.o. Výzva na odstránenie nedostatkov – náprava vykonaná
Jún Areál bývalej MŠ – Znievska 4 1947, 1948 Znievska 4 Hlavné mesto SR Bratislava Výzva na pokosenie – náprava zabezpečená
Júl Pod prístavným mostom v blízskosti Dolnozemskej cesty + podchody 5425/9, 5484, 8485/21 okolie Dolnozemskej ulice Hlavné mesto SR Bratislava Výzva na zabezpečenie nápravy – náprava vykonaná
Júl Pozemky na území koridoru rýchlodráhy v celej dĺžke 1111/69, 1111/46, 1111/72,
1111/57, 1111/58, 1441/7,
1578/3, 1578/1, 1578/2,
3169/1
koridor rýchlodráhy Metro Bratislava, a.s. Výzva na zabezpečenie nápravy – pozemky vyčistené
Júl Pozemok pri Veľkom Draždiaku – Lúky VI 2843/10, 2843/49 okolie Veľkého Draždiaku Lesy Slovenskej republiky, š.p. Vydané rozhodnutie o uložení pokuty
August Ľubovnianska 2-4-6 2707/1 Ľubovnianska POPPER Development, s.r.o. Výzva na zabezpečenie nápravy – pozemok pokosený
September Panónska cesta 3662/38 Panónska cesta Panonska Invest, s.r.o. Správne konanie – vykonaná náprava
September Hálova 3574/5 Hálova PRO HABITAT, s.r.o. Správne konanie – náprava vykonaná – konanie zastavené
Október Chorvátske rameno Gessayova ulica 3603/9 okolie Chorvátkeho ramena Forespo Petržalka City, a.s. Výzva na zabezpečenie nápravy – náprava vykonaná
Október Pozemok medzi Lidlom a Chorvátskym ramenom 1866/23, 1866/19 Lidl – ChR PRODET, s.r.o. Výzva – náprava vykonaná
Október Pozemok medzi Betliarskou ulicou a Chorvátskym ramenom 1866/38 Betliarska – ChR Metro Bratislava, a.s. Výzva – náprava vykonaná
Október Krásnohorská 20-22 2754/1 Krásnohorská 20-22 POPPER Development, s.r.o. Výzva na zabezpečenie nápravy – pozemok pokosený
December Pozemok medzi Jasovskou a Vígľašskou 2409/5 jasovská – Vígľašská Hlavné mesto SR Bratislava Výzva na zabezpečenie nápravy, urgencia výzvy
December Pozemok medzi Jantárovou cestou a Topoľčianskou ulicou 1566/4, 1566/2 Jantárova – Topoľčianska Hlavné mesto SR Bratislava Výzva na zabezpečenie nápravy, urgencia výzvy
December Pozemok pozdĺž komunikácie medzi NBÚ a Budatínskou 20 2158/3 NBÚ – Budatínska Hlavné mesto SR Bratislava Výzva na nápravu – urgencia – vykonaná náprava
December Pozemok pri Panónskej ceste súbežne so železničnou traťou 3048/13, 3048/12 okolie Panóskej cesty SR – Slovenský pozemkový fond Výzva na zabezpečenie nápravy

Rok 2012

web od 2day