Kam odovzdať kuchynské oleje a tuky?

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) v rámci svojho nového pilotného programu, ktorý testuje práve v našej mestskej časti, do vašich uzavretých kontajnerových stojísk postupne umiestni 100 oranžových plastových nádob, každú v objeme 120 litrov. Upozorňujeme, že oleje a tuky sa do nich smú vkladať iba scedené a uzatvorené v plastových fľašiach.

Bezplatný zber a odvoz takto odovzdaných kuchynských olejov a tukov je počas trvania pilotného projektu realizovaný raz do mesiaca.

VIAC INFO aj s prehľadným inštruktážnym videom kolegov z hlavného mesta Bratislava nájdete TU. V neposlednom rade pripomíname takúto možnosť odovzdania jedlých olejov a tukov aj v našom Zbernom dvore Petržalka na ulici Ondreja Štefanka 6, kde vás naši kolegovia dokonca odmenia novými litrami kuchynského oleja či octu. VIAC INFO nájdete TU.

ĎAKUJEME, že vám na životnom prostredí záleží spolu s nami.

ČO PATRÍ DO ORANŽOVÝCH KONTAJNEROV?
– použité rastlinné i živočíšne oleje a tuky z domácností
– repkový, slnečnicový či olivový olej alebo maslo, masť či výpek
– oleje a tuky musia byť zbavené tuhých nečistôt a zvyškov jedál
– oleje a tuky musia byť pevne uzatvorené v plastovej fľaši

ČO NEPATRÍ DO ORANŽOVÝCH KONTAJNEROV?
– mazivá, motorové a hydraulické oleje
– kuchynské oleje a tuky v sklenených fľašiach
– akékoľvek prázdne obaly od olejov a tukov
– akékoľvek iné komunálne odpady

web od 2day