Miestna knižnica Petržalka

Miestna knižnica Petržalka je rozpočtová organizácia mestskej časti. Má desať pobočiek, z toho päť so zameraním na detského čitateľa a mládež, štyri pobočky pre dospelých a jednu špecializovanú pobočku s odbornou, umenovednou a cudzojazyčnou literatúrou. Viac informácií nájdete TU.

Miestna knižnica Petržalka
Kutlíková 17
851 02 Bratislava
www.kniznicapetrzalka.sk

PhDr. Katarína BERGEROVÁ
riaditeľka
+ 421-2-62 52 04 16
riaditelka@kniznicapetrzalka.sk

Anna Homolová
zástupkyňa a vedúca útvaru knižnično-informačných fondov
+ 421-2-63 53 16 30
homolova@kniznicapetrzalka.sk

Mgr. Ivana Tinesová
sekretariát riaditeľky
+ 421-2-62 25 02 32
sekretariat@kniznicapetrzalka.sk

Mgr. Viera Némethová
Vedúca knižnično-informačných služieb
+ 421-2-62 52 01 89
nemethova@kniznicapetrzalka.sk

web od 2day