Desatoro PPS

 

Pilotný parkovací systém
“Byť Petržalčanom sa oplatí!”

 

Každý Petržalčan bude môcť BEZPLATNE parkovať v celej Petržalke 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Pilotný parkovaci systém v Petržalke bude po schválení zastupiteľstvom spustený od 1. novembra 2019.

Od 1. novembra 2019 bude platiť v miestnej časti Dvory a postupne bude zavedený na území celej Petržalky.

Hlavným cieľom je regulácia parkovania v Petržalke a zvýhodnenie Petržalčanov pred ľuďmi, ktorí trvalý pobyt v Petržalke nemajú.

Vodiči, ktorí nemajú trvalý pobyt v Petržalke (nerezidenti), budú môcť parkovať na vyznačených miestach v nočných hodinách iba poplatok 1 EUR/hod.

V čase 8:00-18:00 (a cez víkendy) budú môcť nerezidenti parkovať zadarmo v prípade, ak sa zaregistrujú do príslušnej aplikácie.

Petržalčania sa budú môcť zaregistrovať do parkovacieho systému elektronicky alebo osobne vyplnením krátkeho formuláru.

Nerezidenti budú môcť požiadať o prihlásenie sa na trvalý pobyt v Petržalke na miestnom úrade, aj na ďalších na to určených miestach.

Ľuďom, ktorým ich prenajímateľ nebude chcieť dovoliť prihlásiť sa na trvalý pobyt, umožní MČ Bratislava-Petržalka tzv. administratívny trvalý pobyt v jednom zo svojich bytov.

V prvej etape budú vyznačené dočasné parkovacie miesta na parkoviskách, v ďalších etapách sa pridajú aj kolmé parkovacie miesta a tiež parkovacie miesta pri cestách.

web od 2day