Najčastejšie kladené otázky k pilotnému parkovaciemu systému v Petržalke


 
 
 
Treba v súvislosti s pilotným parkovacím systémom (PPS) robiť niečo už teraz?

Nie, momentálne je v pripomienkovom konaní návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), o ktorom budú poslanci rozhodovať na mimoriadnom zastupiteľstve 9. septembra. V návrhu sa píše, že do platnosti vstúpi toto VZN až od 1. novembra, ale ak bude schválené, proces registrácie sa začne od začiatku októbra 2019.

 

Ako sa ma bude týkať PPS, ak som Petržalčan a vlastním auto alebo používam firemné auto na súkromné účely?

Bude sa stačiť elektronicky zaregistrovať od 1.10. do systému (zaberie to asi 2 minúty) a v prvej fáze budete môcť parkovať prednostne na všetkých parkoviskách v Petržalke 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

 

Ak nie som Petržalčan a chcem sa ním stať, aby som mohol využívať výhody PPS, čo pre to musím urobiť?

Treba prísť na matriku MČ Petržalka a prehlásiť si trvalý pobyt do Petržalky.

 

Čo ak mi majiteľ bytu, v ktorom mám prenajatý byt, nechce umožniť prehlásiť si trvalý pobyt do tohto bytu?

Mestská časť umožní od 15.10. každému záujemcovi prihlásiť sa na tzv. administratívny trvalý pobyt, čo znamená, že môže zostať bývať tam kde doteraz a trvalý pobyt bude mať na adrese určenej mestskou časťou. Jedinou podmienkou bude presmerovanie si pošty na adresu, kde takýto záujemca reálne býva.

 

Ak nie som Petržalčan a nechcem sa ním stať, koľko budem musieť platiť za parkovanie?

V hodinách medzi 18:00 a 8:00 (mimo piatku a soboty) budete musieť platiť 1 euro za každú začatú hodinu. V prvej fáze sa to bude týkať iba parkovísk, neskôr aj všetkých kolmých a pozdĺžnych parkovacích miest v Petržalke.

 

Bude sa dať do systému zaregistrovať aj osobne?

Áno, okrem elektronického prihlásenia MČ Petržalka umožní prihlásiť sa aj osobne, a to na viacerých miestach v Petržalke.

 

Budú po zavedení tohto parkovacieho systému vyznačené v Petržalke všetky parkovacie plochy?

Nie, v prvej fáze sa začnú vyznačovať parkoviská (v poradí Dvory, Lúky, Háje). Neskôr príde aj na vyznačovanie kolmých a pozdĺžnych parkovacích miest.

 

Kto bude zabezpečovať PPS? Nejaký súkromník alebo mestská časť?

Celý parkovací systém bude zabezpečovať mestská časť a všetky príjmy z neho poputujú do tzv. Parkovacieho účtu, z ktorého budú hradené výlučne výdavky spojené s ďalším rozvojom parkovania v Petržalke.

 

Budú mať v novom systéme niektorí ľudia (učitelia, zdravotné sestry atď.), ktorí v Petržalke bývajú ale nemajú tu trvalý pobyt, výnimky?

Nie, nebudú umožnené žiadne výnimky. Veríme, že každý kto v Petržalke dlhodobo žije, si sem prehlási aj trvalý pobyt a bude môcť užívať všetky s tým spojené výhody.

 

Bude Petržalka rozdelená do viacerých zón?

Nie, v PPS bude celá Petržalka jedna veľká zóna, takže každý Petržalčan bude môcť bezplatne zaparkovať na celom jej území.

 

Čo keď mi prídu na niekoľkodňovú návštevu rodičia alebo známi?

V prvej fáze budú môcť bezplatne zaparkovať mimo regulovaných parkovísk, alebo cez pracovné dni v čase od 8:00 do 18:00 s použitím aplikácie. Po tom, čo budú vyznačené všetky legálne parkovacie miesta v Petržalke, umožní mestská časť každému Petržalčanovi vyčleniť niekoľko hodín mesačne pre svoje návštevy.

 

Prečo budú musieť nerezidenti platiť iba od 18:00-8:00 a iba v pracovné dni?

Podľa našich niekoľkonásobných sčítaní je najväčší problém s parkovaním v Petržalke práve v týchto hodinách. Aj dnes už existujú oblasti, kde je problém aj s denným parkovaním. Ak sa ukáže, že problémy na niektorých miestach pretrvávajú, systém samozrejme upravíme.

 

Prečo nepostavíte rovno parkovacie domy?

Na výstavbu parkovacích domov potrebujete čas a peniaze. Na rozšírení parkovacích kapacít či už pomocou ľahkých konštrukcií alebo parkovacích domov sa už v súčasnosti pracuje a mestská časť sa bude určite spolupodieľať na niekoľkých takýchto projekotch. Čo sa týka financií, práve prehlásenie trvalého pobytu množstva ľudí, ktorí v Petržalke bývajú a parkujú, ale do petržalskej kasy za nich nejdú žiadne peniaze, pomôže zvýšiť príjmy MČ na výstavbu parkovacích domov.

 

Bude polícia vymáhať nedodržiavanie pravidiel vo väčšej miere?

Áno, v súčinnosti s mestskou políciu sa snažíme o navýšenie personálnych aj materiálnych kapacít, aby boli schopní efektívnejšie vymáhať dodržiavanie nastavených pravidiel.

 

Ako to bude s vyhradenými miestami?

Nové platené vyhradené státia už nebudú vznikať a staré zaniknú zavedením celomestskej parkovacej politiky k 1.1.2021.

 

Koľko budem môcť mať zaregistrovaných automobilov na jednu osobu alebo domácnosť?

Zatiaľ neuvažujeme o obmedzení automobilov na jednu osobu alebo domácnosť, ale z dôvodu možného zneužítia sa zvažuje limit 5 automobilov.

 

Ako sa bude zisťovať, či je auto z Petržalky?

Prostredníctvom aplikácie bude možné zistiť, či zaparkované auto stojí na svojom mieste legálne alebo nie.

 

Ako to bude s firemným autom, ak je sídlo firmy v Petržalke?

Firma sídliaca v Petržalke sa nepovažuje za rezidenta. Ak však firma udelí svojmu zamestnancovi povolenie užívať vozidlo na súkromné účely a tento zamestnanec má trvalý pobyt v Petržalke, je považovaný za Petržalčana.

 

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok volajte na číslo 02/68288832

web od 2day