Participatívny rozpočet

V rámci zvyšovania transparentného prostredia v mestskej časti dáva samospráva od roku 2013 možnosť obyvateľom Petržalky rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti. Prostredníctvom tejto aktivity vedie samospráva s obyvateľmi aktívny dialóg o rozvoji Petržalky. Cieľom participatívneho rozpočtu je prizývanie obyvateľov k aktívnej účasti na miestnom, komunitnom rozvoji, budovaní lokálpatriotizmu a upevňovaní spoločenskej zodpovednosti.

Petržalka

web od 2day