Participatívny rozpočet 2014

V rámci hlasovania v roku 2014 vyberali obyvatelia vždy jednu lokalitu z troch športovísk, z troch vnútroblokov a zo štyroch schodísk. Hlasovanie prebiehalo od 3. do 23. februára, spolu prišlo 1.674 hlasov.

Športoviská

V oblasti športovísk vyberali hlasujúci z troch lokalít
Lokalita Počet hlasov
Hrobákova 25a 288
Budatínska 63-79 190
Bzovícka 14 120

Ihrisko prešlo celkovou úpravou – samospráva obnovila asfaltový povrch v hokejbalovej časti aj v časti detského ihriska, obnovila a natrela mantinely hokejbalovej časti, obnovila siete nad mantinelmi. V časti detského ihriska mestská časť opravila aj betónové bludisko, stolnotenisový stôl, basketbalový kôš a lavičky. Celková investícia 35.891,14 €

Športovisko Hrobákova 25a pred rekonštrukciou
Športovisko Hrobakova 25a pred rekonstrukciou Sportovisko Hrobakova 25a po rekonstrukcii
 

Schodiská

V oblasti schodísk vyberali hlasujúci zo štyroch lokalít
Lokalita Počet hlasov
Námestie hraničiarov 13 332
Beňadická č. 21 96
Holíčska č. 11 87
Vígľašská č. 13 86

Samospráva opravila povrch schodiskových stupňov. Celková investícia: 1.478,29 €

Schodisko Námestie hraničiarov 13 pred a po rekonštrukcii
Schodisko Nam. hraniciarov 13 pred rekonstrukciou Schodisko Nam. hraniciarov 13 po rekonstrukcii

Vnútrobloky

V oblasti vnútroblokov vyberali hlasujúci z troch lokalít
Lokalita Počet hlasov
Budatínska 41-53 198
Vígľašská-Šášovská 189
Ambroseho 2-12 88

Mestská časť vo vnútrobloku vysadila stĺpovitú sakuru, 195 kríkov, ktoré vytvárajú záhony o výmere takmer 80 m2, 41 trvaliek a okrasných tráv a celú plochu dotvorila štrkovými kamienkami o výmere viac ako 50 m2. Vo vnútrobloku pracovníci z Petržalky osadili aj parkový mobiliár v podobe šiestich lavičiek a dvoch odpadkových košov. Celková investícia: 4.251,- €.

Vnútroblok Budatínska 41-53 pred a po rekonštrukcii
Vnutroblok Budatinska pred upravou1 Vnutroblok Budatinska po uprave1

web od 2day