Petržalské noviny

Vydavateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka,
Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava,
IČO: 00603201
Redakcia: Kutlíková 17,
852 50 Bratislava
Príjem inzercie: 0905 273 416
0905 273 414
E-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová
Fax: 6383 8640
6383 5295
Náklad: 46.000 ks
Webstránka: www.petrzalskenoviny.sk

Petržalské noviny - aktuálne číslo 13.4.2018 • ročník 24 • číslo 7

web od 2day