Predzáhradky v Petržalke | PETRŽALKA

Projekt Petržalské predzáhradky
Mestská časť Bratislava-Petržalka v rámci svojich aktivít v súvislosti so skrášľovaním životného prostredia poskytuje obyvateľom možnosť zrevitalizovať si predzáhradky pri obytných domoch novou výsadbou trvaliek, drevín, alebo rekonštrukciou trávnikových plôch. VIAC INFO nájdete TU.

Dotazník pre správcov bytových domov a zástupcov vlastníkov
Skrášľovanie zelene musí mať svoje pravidlá, preto mestská časť aktuálne zasiela správcom bytových domov a zástupcom ich vlastníkov krátky a jednoduchý ONLINE dotazník. Jeho cieľom je zamedziť v čo najväčšej miere svojvoľnej výsadbe zelene bez súhlasu vlastníka alebo správcu. Čas na jeho vyplnenie majú do konca septembra.

VIAC INFO o iniciatíve nájdete TU.

Informovanie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov

*****

Hlasovanie za najkrajšiu predzáhradku bolo ukončené. Poradie bolo určené verejnosťou prostredníctvom hlasovania na sieťach nasledovne:

1. miesto – Farského 20 (284 hlasov),
2.miesto – Vilová 15 (226 hlasov),
3. miesto – Tupolevova 22 (211 hlasov).

Všetkým hlasujúcim ďakujeme, o víťazovi hlasovania rozhodneme už čoskoro.

Galéria nominovaných predzáhradiek:

Petržalka pravidelne pomáha tým, ktorí sú ochotní zveľaďovať svoje predzáhradky

Mestská časť Bratislava-Petržalka v rámci svojich aktivít v súvislosti so skrášľovaním životného prostredia poskytuje obyvateľom možnosť zrevitalizovať si predzáhradky pri obytných domoch novou výsadbou trvaliek, drevín, alebo rekonštrukciou trávnikových plôch. Od začiatku tohto roka pomohla darovaním rastlinného alebo iného materiálu viac ako 16 žiadateľom na rekonštrukciu predzáhradkyVIAC INFO nájdete TU.

 

Tri najkrajšie predzáhradky z roku 2022

Tri najkrajšie predzáhradky z roku 2021

 

ĎAKUJEME, že spolu s nami robíte z Petržalky krajšie miesto pre život nás všetkých.  Štatút súťaže nájdete TU.

web od 2day