Športová hala Prokofievova | PETRŽALKA

Spoločnosť Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. uspela v v rámci výzvy Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry z dielne Fondu na podporu športu (FNPŠ), vďaka ktorej jej bola pridelená dotácia vo výške 339 630,25 €.

Prostriedky budú použité na modernizáciu Športovej haly Prokofievova.

Poskytnutá dotácia musí byť v zmysle pravidiel Fondu vyčerpaná najneskôr do konca roka 2025.  Na financovaní sa budú spolupodieľať Športové zariadenia Petržalky, a to sumou takmer pol milióna eur.

 

V prvej fáze opráv sme v spolupráci s externým dodávateľom kompletne vymenili okná a zrekonštruovali veľkú i malú telocvičňu vrátane strechy budovy. Dokončené boli i podlahy, obklady a pridané boli tiež ochranné siete na okná. Práce boli ukončené v októbri 2023 a hala je tak opätovne k dispozícii pre záujemcov o krátkodobý prenájom.

INFORMÁCIE K PRENÁJMU:
Ing. Mária Faktorová
+421 947 487 212
maria.faktorova@petrzalka.sk

 

KDE NÁS NÁJDETE? 

web od 2day