Interaktívny rozpočet

Interaktívny rozpočet ma informatívny charakter a je v skúšobnej prevádzke. Svoje návrhy na zmenu a prípadné vylepšenia nám zasielajte na adresu julian.lukacek@petrzalka.sk.

web od 2day