Diskusné fóra

Potrebujete získať viac informácií? Chcete nám niečo povedať? V záujme neustáleho zlepšovania a skvalitňovania poskytovaných služieb sme vytvorili niekoľko špeciálnych e-mailových adries, na ktorých nás môžete kontaktovať.

parkovanie@petrzalka.sk
Pre lepšiu vzájomnú informovanosť v oblasti riešenia statickej dopravy sme zriadili e-mailovú adresu, na ktorej očakávame Vaše podnety, postrehy, návrhy, ktoré nám napomôžu tému parkovania vyriešiť k spokojnosti Vás, obyvateľov Petržalky.

korupcia@petrzalka.sk
Pre prípady podozrenia z korupcie sme zriadili e-mailovú adresu, na ktorú môžete posielať svoje podnety či sťažnosti na porušenie etických princípov, predovšetkým korupčné konanie či už volenými predstaviteľmi samosprávy alebo pracovníkmi miestneho úradu.

 

pes@petrzalka.sk
Na túto e-mailovú adresu nám môžete posielam vaše návrhy a podnety pre riešenie otázok týkajúcich sa chovu psov.

info@petrzalka.sk
Pre podania v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k nformáciám.

 

staznosti@petrzalka.sk
V živote mestskej časti sa okrem pozitívnych príkladov riešenia rôznych rozvojových projektov objavujú situácie, kedy môže byť Petržalčan alebo skupina obyvateľov nespokojná s aktuálnym stavom vecí. Snahou otvorenej samosprávy je poznať aj negatívne, kritické príklady. Preto bol zriadený tento e-mail, kde môže každý z Vás adresovať pripomienky, sťažnosti, ktoré pomôžu otvárať úrad pre aktívne riešenie námetom prichádzajúcich zo strany verejnosti.

kodex@petrzalka.sk
Mestská časť Bratislava-Petržalka pripravila Etický kódex zamestnancov miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Na túto mailovú adresu môžete posielať akékoľvek porušenia etických princípov zamestnancov miestneho úradu.

web od 2day