Elektronické služby

Vážení občania,

od 1.2.2014 prešiel Ústredný portál verejnej správy zmenami vyplývajúcimi zo zákona
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
V tejto súvislosti si Vám dovoľujeme oznámiť, že Úrad vlády SR od 1.2.2014 zrušil posielanie podaní cez portál https://portal.gov.sk.

Služby všeobecnej agendy – Univerzálne podanie môžete naďalej posielať prostredníctvom nového portálu https://www.slovensko.sk do elektronickej úradnej schránky Mestskej časti Bratislava-Petržalka zriadenej v zmysle citovaného zákona.
Tlačivá a formuláre k elektronickým službám si môžete stiahnuť z oficiálnej internetovej stánky Mestskej časti Bratislava-Petržalka na odkaze https://www.petrzalka.sk/tlaciva/.

K elektronickej komunikácii budete potrebovať tzv. eID kartu (elektronický občiansky preukaz) a príslušné programové vybavenie. Podrobný popis a návod nájdete na adrese https://www.slovensko.sk/sk/faq/faq-eschranka/.

Ďalšie informácie a návody a popisy nájdete na novom portáli elektronických služieb https://www.slovensko.sk.

web od 2day