Mediálna rada

Mediálna rada Petržalky je stálym iniciatívnym, poradným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva a poradným orgánom starostu. Plní úlohy v rámci svojej pôsobnosti v zmysle čl. IV štatútu.

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.

Mobil: +421 905 742 977
E-mail: lubos.kacirek@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Člen klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 3

Mgr. Natália Podhorná

Mobil: +421 905 221 671
E-mail: natalia.podhorna@yahoo.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • Členka klubu PRE Petržalku
 • Volebný obvod č. 1
Miroslav Dragun

Mobil: +421 908 145 184
E-mail: miro@sompetrzalcan.sk

JUDr. Milan Vetrák, PhD.

Mobil: +421 948 393 457
E-mail: milanvet.vetrak@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Nezávislý kandidát
 • Člen klubu PRE Petržalku a Zmena zdola
 • Volebný obvod č. 4

Ing. Jarmila Gonzalez Lemus
Marián Ondrišík
Juraj Kosnáč
Peter Novák
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD

Jozef Rybár

web od 2day