Poslanecké kluby

PRE Petržalku

Mgr., Ing. Peter Cmorej

Mobil: +421 907 209 700
E-mail: peter@petercmorej.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA – Boris Kollár
 • Predseda klubu PRE Petržalku
 • Volebný obvod č. 1
Jana Hrehorová

Tel.: +421-2-68 288 864
Mobil: +421 947 487 003
E-mail: jana.hrehorova@petrzalka.sk

 • 1. zástupkyňa starostu
 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Nezávislá kandidátka
 • Členka klubu PRE Petržalku
 • Volebný obvod č. 5
Mgr. Iveta Jančoková

Tel.: +421-2-68 288 863
Mobil: +421 947 487 002
E-mail: iveta.jancokova@petrzalka.sk

 • 2. zástupkyňa starostu
 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • Členka klubu PRE Petržalku
 • Volebný obvod č. 3
Ing. Ján Karman

Mobil: +421 905 372 234
E-mail: jan.karman@ozonius.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • Člen klubu PRE Petržalku
 • Volebný obvod č. 2
Mgr. Natália Podhorná

Mobil: +421 905 221 671
E-mail: natalia.podhorna@yahoo.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • Členka klubu PRE Petržalku
 • Volebný obvod č. 1
Mgr. Lena Bočkayová

Mobil: +421 905 515 129
E-mail: lena.bockayova@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • nezávislá kandidátka
 • Členka klubu PRE Petržalku
 • Volebný obvod č. 5
Ing. Gabriela Fulová

Mobil: +421 904 945 691
E-mail: gabriela.fulova@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • Členka klubu PRE Petržalku
 • Volebný obvod č. 3
Ing. Jozef Vydra

Mobil: +421 949 586 848
E-mail: vydra.jozef@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • Volebný obvod č. 1

Team Vallo

Mgr. Bc. Jozef Fischer

Mobil: +421 911 348 776
E-mail: fischo@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Podpredseda klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 6
Mgr. Ivan Halmo

Mobil: +421 907 735 005
E-mail: halmoivan@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Člen klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 2
Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.

Mobil: +421 905 742 977
E-mail: lubos.kacirek@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Člen klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 3
Ing. Tatiana Kratochvílová

Mobil: +421 918 366 561
E-mail: tana.kratochvilova@gmail.com 

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Členka klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 5
Ing. arch. Michala Kozáková

Mobil: +421 907 375 410
E-mail: mich.kozakova@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Členka klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 4
Mgr. Tomáš Palkovič

Mobil: +421 949 225 226
E-mail: palkovic.tomas@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Člen klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 2
Ing. arch. Drahan Petrovič

Mobil: +421 904 940 028
E-mail: drahan.petrovic@imaginehome.eu

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Člen klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 3
Ing. arch. Matúš Repka

Mobil: +421 905 212 515
E-mail: repka@pobox.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Člen klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 6
Ing. arch. Branislav Sepši

Mobil: +421 904 940 859
E-mail: branosepsi@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Člen klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 1
Mgr. Eva Surovková

Tel.: +421 910 838 238
E-mail: eva.surovkova@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Členka klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 2
Mgr. Pavol Škápik

Mobil: +421 918 776 662
E-mail: skapik@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Predseda klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 3
Ing. Miloslav Šmíd

Mobil: +421 911 100 095
E-mail: miloslav.smid@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Člen klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 1

PRE Petržalku a Zmena zdola

Mgr. Miroslava Makovníková Mosná

Mobil: +421 904 288 222
E-mail: mirka.mosna@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • Členka klubu PRE Petržalku a Zmena zdola
 • Volebný obvod č. 6
Ing. Lýdia Ovečková

Mobil: +421 948 081 006
E-mail: lydia.oveckova@hotmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • Predsedníčka klubu PRE Petržalku a Zmena zdola
 • Volebný obvod č. 6
Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá

Mobil: +421 905 537 102
E-mail: patoprsta@creativenet.sk

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • ZMENA ZDOLA, DEMOKRATICKÁ ÚNIA SLOVENSKA, OĽANO
 • Členka klubu PRE Petržalku a Zmena zdola
 • Volebný obvod č. 2
Ing. Pavel Šesták

Mobil: +421 908 540 103
E-mail: pavel.sestak@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • nezávislý kandidát
 • Člen klubu PRE Petržalku a Zmena zdola
 • Volebný obvod č. 5
JUDr. Milan Vetrák, PhD.

Mobil: +421 948 393 457
E-mail: milanvet.vetrak@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Nezávislý kandidát
 • Člen klubu PRE Petržalku a Zmena zdola
 • Volebný obvod č. 4
Ing. Branislav Kleinert

Mobil: +421 911 498 438
E-mail: branislav.kleinert@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • nezávislý kandidát
 • Volebný obvod č. 1
Ing. Miroslav Behúl PhD.

Mobil: +421 910 982 406
E-mail: m.behul@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • nezávislý kandidát
 • Volebný obvod č. 5
Mgr. Ivan Uhlár

Mobil: +421 911 396 055
E-mail: ivan.uhlar20@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • nezávislý kandidát
 • Volebný obvod č. 1
Peter Hochschorner

Mobil: +421 905 673 483
E-mail: peterhochsi@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • ZMENA ZDOLA, DEMOKRATICKÁ ÚNIA SLOVENSKA, OĽANO
 • Člen klubu PRE Petržalku a Zmena zdola
 • Volebný obvod č. 4
Ing. Katarína Sklenková

Mobil: +421 907 477 239
E-mail: ksklenkova@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • Členka klubu PRE Petržalku a Zmena zdola
 • Volebný obvod č. 6

Bez klubovej príslušnosti

PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH

Mobil: +421 907 192 562
E-mail: daniela.paluchova@gmail.com

MUDr. Iveta Plšeková

Mobil: +421 905 703 123
E-mail: plsekova@plsekova.sk

Mgr. Ján Bučan

Mobil: +421 903 709 948
E-mail: janbucan@gmail.com

PhDr. Ľudmila Farkašovská

Mobil: +421 908 708 995
E-mail: ludmilafar@gmail.com

Miroslav Dragun

Mobil: +421 908 145 184
E-mail: miro@sompetrzalcan.sk

web od 2day