Etika riadenia samosprávy, etika úradu

a) prijať Etický kódex volených predstaviteľov mestskej časti a tiež Etický kódex zamestnancov miestneho úradu a organizácií zriadených mestskou časťou,
b) zaviesť systém monitorovania členstva zamestnancov v riadiacich, kontrolných alebo dozorných radách orgánoch právnických osôb,
c) zaviesť systém riešenia sťažností na porušenie Etického kódexu (vytvoriť emailovú adresu korupcia@petrzalka.sk, ku ktorej bude mať prístup iba starosta),
d) na internetovej stránke zverejňovať zápisnice zo zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu, a to vždy 10 pracovných dní od jej zasadnutia,
e) predkladať majetkové priznania starostu a poslancov a zverejňovať na internetovej stránke minimálne počas výkonu verejnej funkcie.

web od 2day