Transparentný rozpočet

a) návrh rozpočtu zverejniť na internetovej stránke a to najneskôr 14 dní pred rokovaním vo finančnej komisii,
b) pri záverečnom účte uplatňovať rovnaké pravidlá ako pri návrhu rozpočtu,
c) postupne zavádzať aj systém participatívneho rozpočtovania (t.j. vyčleniť rozhodnutím miestneho zastupiteľstva určité percento rozpočtu, o použití ktorého rozhodnú obyvatelia mestskej časti hlasovaním),
d) na internetovej stránke zverejniť aktuálny rozpočet a rozpočty za desať uplynulých rokov,
e) na internetovej stránke zverejniť aktuálny register investícií spolu s finančnými nákladmi,
f) v prípade prijatia úveru zverejniť dopadovú štúdiu na rozpočet mestskej časti,
g) v prípade obstarávania tovaru a služieb využívať aj elektronické aukcie.

web od 2day