Účasť verejnosti na rozhodovaní samosprávy

a) včas sprístupňovať verejnosti program, materiály, uznesenia a výpisy hlasovaní z rokovaní komisií miestneho zastupiteľstva,
b) zverejňovať na internetovej stránke kontaktné údaje na starostu a miestnych poslancov a zabezpečiť jednoduchú identifikáciu príslušnosti poslanca k volebnému obvodu a politickej strane,
c) v spolupráci s hlavným mestom pripraviť projekty digitálny úrad a digitálne zastupiteľstvo,
d) zabezpečiť živé vysielanie a video archív zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva za cenu, ktorá bude stanovená verejnou súťažou.

web od 2day