Sčítanie obyvateľov 2021

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, tolerovaný alebo obvyklý pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k 1. januáru 2021.

Sčítanie obyvateľov odštartovalo 15. februára. K dispozícii je možnosť sčítať sa svojpomocne, ale tiež s pomocou sčítacieho asistenta.

Svojpomocné sčítanie môžete vykonať TU.

Od utorka 16. 2. 2021 funguje na účel asistenčnej služby aj telefonická linka 0947 487 777, prostredníctvom ktorej môžu obyvatelia kontaktovať MČ so žiadosťou o pridelenie mobilného asistenta.

Údaje môžu významným spôsobom ovplyvňovať a formovať rozhodnutia autorít regionálnej a lokálnej úrovne. Slúžia ako podklad pre územné plánovanie obcí, pre budovanie dopravnej infraštruktúry či infraštruktúry rôznych služieb, ako sú napríklad škôlky, školy, domovy sociálnych služieb, úrady a podobne.

Výsledky sčítania zároveň predstavujú aj dôležitý podklad pre zdroj príjmov obcí z podielových daní, ktoré sa odvíjajú od počtu trvalo bývajúceho obyvateľstva na území obce.

V sčítaní v roku 2011 uviedlo trvalý pobyt v Bratislave 411 228 obyvateľov. V rámci MČ Bratislava-Petržalka to bolo 105 842 obyvateľov, pričom 52,5% tvorili ženy. Aké čísla prinesie tohtoročné sčítanie, to ukáže čas. Základné výsledky z SODB 2021 budú zverejnené v priebehu roku 2022. Kompletné výsledky z SODB 2021 budú dostupné do 31. marca 2024.

Sčítať sa môžete dvoma spôsobmi:

1. OBYVATEĽ SA SČÍTA SÁM ALEBO S POMOCOU BLÍZKEJ OSOBY

Obyvateľ sa sčítava sám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS.

Samosčítanie je pre vás rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia vašej privátnej zóny.

Elektronické a integrované sčítanie prináša mnohé výhody, akými sú presnejšie a kvalitnejšie údaje, bezpečnosť, šetrenie životného prostredia a tiež rýchlosť sčítania. Prebieha od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

2. SČÍTANIE POMOCOU ASISTENTA

Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami, máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania. V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility). Práve týmto asistovaným sčítaním sa myslelo na seniorov a iné skupiny obyvateľstva bez prístupu k potrebnej technike alebo internetu.

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa posúva termín asistovaného sčítania za účelom ochrany zdravia všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa začne 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31. 10. 2021. Spustenie asistovaného sčítania bude podliehať rozhodnutiu Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov Štatistického úradu. Rozhodnutie bude vykonané s ohľadom na bezpečnosť asistenta aj sčítavanej osoby.

 

SČÍTANIE DOMOV A BYTOV 2021:

Sčítanie domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej republike sa realizovalo podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov. Sčítanie prebiehalo od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Sčítanie mali na starosti obce, mestá a mestské časti na Slovensku, ktoré v spolupráci so správcami bytových domov a svojich evidencií vyplnili formuláre a poskytli tak údaje štatistikom.

 

web od 2day