Sčítanie obyvateľov 2021

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV

Petržalka pripravila v súvislosti s asistovaným Sčítaním obyvateľov domov a bytov 2021, ktoré potrvá od 03. mája do 13. júna, stacionárne kontaktné miesta, kam môžete prísť osobne, ak potrebujete pomoc našich kolegov z úradu alebo miestnej knižnice. Aj vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu odporúčame termín stretnutia dohodnúť vopred telefonicky. Mestská časť zároveň vyčlenila mobilných pracovníkov, ktorí na požiadanie radi navštívia priamo vašu domácnosť.

Dovoľujeme si vás upozorniť na stratu preukazu sčítacieho asistenta, vzhľadom na jeho možné zneužitie. Tento preukaz má číslo 1865, buďte obozretní.

Miestny úrad Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 1755/17

pondelok: od 8:00 do 17:00
utorok: od 8:00 do 14:00
streda: od 8:00 do 16:30
štvrtok: od 8:00 do 14:00
piatok: od 8:00 do 12:00

KONTAKT: 0947 487 777, podnety@petrzalka.sk

Naši kolegovia z Miestnej knižnice Petržalka sú vám okrem nižšie uvedených časov k dispozícii po telefonickom dohovore na čísle 0903 102 548 aj každý pracovný deň od 10:00 do 11:00. ĎAKUJEME, že nám pomáhate získať pre našu Petržalku 2,5 milióna eur navyše.

Miestna knižnica Petržalka, Rovniankova 3690/3 (Dom kultúry Zrkadlový Háj)

pondelok: 13:30 – 19:00
streda: 13:30 – 19:00
piatok: 10:00 – 12:00 a 13:30 – 16:00

KONTAKT: 02/63 81 58 57; rovniankova3@kniznicapetrzalka.sk

Miestna knižnica Petržalka, Vyšehradská 3014/27

utorok: 10:00 – 12:00 a 13:30 – 16:30
štvrtok: 11:00 – 12:00 a 13:30 – 18:00

KONTAKT: 02/63 82 64 46; vysehradska27@kniznicapetrzalka.sk

Miestna knižnica Petržalka, Haanova 2605/37

pondelok: 13:30 – 19:00
streda: 13:30 – 19:00
piatok: 10:00 – 12:00 a 13:30 – 16:00

KONTAKT: 02/62 31 66 19; haanova37@kniznicapetrzalka.sk

Miestna knižnica Petržalka, Vavilovova 1183/26

pondelok: 14:00 – 19:00
utorok: 10:00 – 12:00 a 14:00 – 16:30
streda: 14:00 – 19:00
štvrtok: 14:00 – 19:00
piatok: 10:00 – 12:00 a 13:30 – 15:00

KONTAKT: 02/62 52 04 08; odblit@kniznicapetrzalka.sk

ONLINE časť sčítania obyvateľov sa uskutočnila od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Možnosť sčítať sa má každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, tolerovaný alebo obvyklý pobyt. Údaje, ktoré obyvatelia počas sčítania do ONLINE či OFFLINE formulára uvedú sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k 1. januáru 2021. OFFLINE časť sčítania prebieha od 3. mája do 13. júna 2021. ĎAKUJEME, že sa s nami ONLINE sčítalo až 87,74 % z nás, čiže až 104 154 Petržalčaniek a Petržalčanov.

 

Viac o priebehu sčítania:

 

Sčítanie obyvateľov odštartovalo 15. februára.

Od utorka 16. 2. 2021 funguje na účel asistenčnej služby aj telefonická linka 0947 487 777, prostredníctvom ktorej môžu obyvatelia kontaktovať MČ so žiadosťou o pridelenie mobilného asistenta.

 

Údaje môžu významným spôsobom ovplyvňovať a formovať rozhodnutia autorít regionálnej a lokálnej úrovne. Slúžia ako podklad pre územné plánovanie obcí, pre budovanie dopravnej infraštruktúry či infraštruktúry rôznych služieb, ako sú napríklad škôlky, školy, domovy sociálnych služieb, úrady a podobne.

Výsledky sčítania zároveň predstavujú aj dôležitý podklad pre zdroj príjmov obcí z podielových daní, ktoré sa odvíjajú od počtu trvalo bývajúceho obyvateľstva na území obce.

 

V sčítaní v roku 2011 uviedlo trvalý pobyt v Bratislave 411 228 obyvateľov. V rámci MČ Bratislava-Petržalka to bolo 105 842 obyvateľov, pričom 52,5% tvorili ženy. Základné výsledky z SODB 2021 budú zverejnené v priebehu roku 2022. Kompletné výsledky z SODB 2021 budú dostupné do 31. marca 2024.

Sčítať sa môžete dvoma spôsobmi:

1. OBYVATEĽ SA SČÍTA SÁM ALEBO S POMOCOU BLÍZKEJ OSOBY – UKONČENÉ 31.3.

Obyvateľ sa sčítaval sám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár mohol nájsť na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa mohol aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá bola dostupná pre operačné systémy Android a iOS.

 

 

2. SČÍTANIE POMOCOU ASISTENTA

Viac informácií nájdete vyššie.

 

SČÍTANIE DOMOV A BYTOV 2021:

Sčítanie domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej republike sa realizovalo podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov. Sčítanie prebiehalo od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Sčítanie mali na starosti obce, mestá a mestské časti na Slovensku, ktoré v spolupráci so správcami bytových domov a svojich evidencií vyplnili formuláre a poskytli tak údaje štatistikom.

 

web od 2day