Televízia Bratislava

PETRŽALSKÉ SPEKTRUM
štvrťročná diskusná relácia na aktuálne témy s petržalskými poslancami

Petržalka volá po kvalitnej regulácii výstavby
Pomôcť majú nové pravidlá povolovania investičných zámerov. V tomto smere sa však mestská časť nepohne bez samosprávy mesta a dohody s investorom.
Hostia: Elena Pätoprstá – poslankyňa MZ Petržalka a poslankyňa MsZ Bratislava, Peter Cmorej – poslanec MZ Petržalka, Martin Jóna – poslanec MZ Petržalka, Juraj Kríž – poslanec MZ Petržalka

Verejné priestranstvá – kompetencie mesta vs. mestské časti
Starostlivosť o verejné priestranstvá je v Bratislave rozdelená medzi mesto a mestské časti. Ľudia sa však v týchto kompetenciách často strácajú. Živým príkladom je správa komunikácií, odpadové hospodárstvo, či toľko kritizované nedostatočné kosenie.
Hostia: Ľudmila Farkašovská – poslankyňa MZ PE /Klub pre Petržalku/, Elena Pätoprstá – predsedkyňa poslaneckého klubu MZ PE / Zmena zdola, NOVA, KDS, OľaNO/, Ivan Uhlár – poslanec poslaneckého klubu MZ PE /Poctivá Petržalka/

web od 2day