Úradne hodiny

Úradné hodiny podateľne:
Deň Čas
Pondelok 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Utorok 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30
Streda 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:30
Štvrtok 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30
Piatok 8:00 – 12:00
Pokladňa:
Deň Čas
Pondelok 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Utorok nestránkové hodiny
Streda 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:30
Štvrtok nestránkové hodiny
Piatok 8:00 – 12:00
Parkovacia politika, prízemie, č. dverí 001 – registrácia a dokladanie dokumentov:
Deň Čas
Pondelok 8:00 – 12:00
Utorok nestránkové hodiny
Streda 13:00 – 16:30
Štvrtok nestránkové hodiny
Piatok 8:00 – 12:00
Mobilná linka k parkovacej politike (0947 487 054):
Deň Čas
Pondelok 13:00 – 17:00
Utorok 9:00 – 14:00, obedová prestávka: 12:00-13:00
Streda 9:00 – 12:00
Štvrtok 9:00 – 14:00, obedová prestávka: 12:00-13:00
Piatok  –

web od 2day