Užitočné odkazy a informácie

Možnosti prechodného ubytovania pre obete domáceho násilia, možnosti prechodného ubytovania pre osamelých rodičov a deti, možnosti pomoci rodinám s deťmi v mestskej časti Bratislava-Petržalka

Petržalské poradne

Denné centrá pre seniorov

Organizácie, ktoré poskytujú pomoc občanom Petržalky v krízovej situácii

Aliancia žien Slovenska
www.alianciazien.sk
SOS LINKA: mobil: +421 903 519 550
Sociálne poradenstvo, právne poradenstvo, právna pomoc, psychologické poradenstvo, sociálna asistencia, vzdelávanie (Akreditácia MŠ)

Krízové centrum Brána do života
www.branadozivota.sk
Telefón: +421-2-62 410 469
Mobil: +421-915 439 245

Sociálne, právne a psychologické poradenstvo, krízová intervencia, podporné skupiny, psychoterapia a diagnostika, asistencia pri vybavovaní dokumentov, asistencia v byte klienta, sprevádzanie klienta na súdnych pojednávaniach, odborné posudzovanie.

OZ Pomoc ohrozeným deťom – Centrum NÁDEJ
www.centrumnadej.sk
Telefón: +421-2-62 247 877,
Pohotovostný mobil: 0905 463 425,
non-stop bezplatná linka: 0800 212 212 cez víkendy môžete využiť non-stop Linku dôvery 055/644 11 55 alebo 055/622 23 23

Sociálne poradenstvo, právne poradenstvo, právna pomoc, psychologické poradenstvo, podporné skupiny, psychoterapia, sociálna asistencia, mediácia.

Pomoc obetiam násilia
www.pomocobetiam.sk
Telefón: +421-2-52 632 496, non stop linka: 0850 111 321
E-mail: info@pomocobetiam.sk

Informuje o službách pre obete a prístupe k nim v pracovných dňoch od 10.00 do 14.00 hod., inak záznamník s možnosťou spätného zavolania.

web od 2day